Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boeking ferry

Vraag gesteld door op 10 januari 2021

Ik had voor de vorige zomervakantie (2020) een overtocht van IJmuiden naar Newcastle (vice versa) geboekt bij DFDS. Dat kon door de pandemie niet doorgaan. Mijn € 1100,00 staat nog steeds bij DFDS op een rekening. Ik kan tot 31-12-2021 omboeken. Maar ik heb eigenlijk liever mijn (forse) bedrag terug. Heb ik recht om dat terug te vorderen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een overtocht geboekt bij DFS Ferries. Deze reis kon vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus niet doorgaan. De reisorganisatie heeft de reis geannuleerd en heeft u een SGR gedekt corona voucher toegestuurd. U wilt graag weten of en onder welke voorwaarden u de door u betaalde reissom kan terugvorderen.

Ontbinding
Als de aanbieder van een dienst of product de overeenkomst annuleert én een beroep kan doen op overmacht, heeft de afnemer recht op terugbetaling van (het reeds betaalde gedeelte van) de overeengekomen prijs. De uitbraak van het corona-virus en de maatregelen hiertegen rechtvaardigen een beroep op overmacht. In dat geval heeft de afnemer geen recht op aanvullende schadevergoeding.

Alternatief voor terugbetaling
Als partijen overeenkomen dat in plaats van terugbetaling een voucher kan worden uitgegeven, dan bent u gebonden aan de voorwaarden van deze voucher. Als een voucher is uitgegeven, zonder expliciete overeenstemming, kunt u nog steeds uw recht op terugbetaling uitoefenen.

Corona voucher
Om faillissementen ten gevolge van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus te voorkomen is voor o.a. de reissector, een bijzondere voucher ontwikkeld. Zolang de voucher voldoet aan de richtlijnen van de ACM, is besloten dat niet tegen de uitgifte van deze vouchers als alternatief voor terugbetaling, zal worden opgetreden. Als de reisorganisatie weigert om te voldoen aan de vordering tot terugbetaling van de consument, kan de consument betaling derhalve alleen afdwingen bij de rechter. Na de geldigheidsduur moet de ondernemer actief en binnen een redelijke termijn het dan nog openstaande bedrag uitbetalen aan de consument, volgens de richtlijnen van de ACM.

Gedekt voucher
Vouchers kunnen gedurende de geldigheid gedekt worden door een garantiefonds. Zo bestaat o.a. dekking van corona vouchers door het SGR-garantiefonds. Voor de duur van de geldigheid van uw corona-voucher geldt SGR-dekking, ingeval van faillissement van de reisorganisatie heeft u recht op teruggave van de waarde van het voucher door SGR.

Conclusie
Omdat de reisorganisatie de reis geannuleerd heeft, heeft u recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. Als u een alternatief voor terugbetaling heeft geaccepteerd, bent u aan dit alternatief gebonden. Als de voucher voldoet aan de ACM-richtlijnen, moet de ondernemer na afloop van de geldigheid actief het restant van de waarde van de voucher uitbetalen aan de consument.

Als u het alternatief niet expliciet heeft geaccepteerd kunt u alsnog uw recht op terugbetaling uitoefenen. In dat geval bestaat er geen recht op dekking vanuit het garantiefonds.

Bij faillissement van de ondernemer na uitoefening van uw recht op terugbetaling van de overeengekomen prijs, maar voordat dit bedrag aan u is overgemaakt, zult u zich als concurrente schuldeiser bij de curator moeten melden. Meestal zijn er bij faillissement onvoldoende middelen om de concurrente schuldeisers te betalen.

Naar mijn mening heeft u de voucher niet expliciet geaccepteerd en kunt u alsnog om restitutie van de overeengekomen en door u betaalde prijs vragen. Let op, u verliest in dat geval de SGR-dekking. Waarschijnlijk is het verstandiger om geldigheidsduur van de voucher te laten verstrijken en de terugbetaling van de reissom af te wachten of een nieuwe reis te boeken tegen inlevering van (een gedeelte van) de voucher. Het is immers niet zeker of de reisorganisatie in staat is om de reissom op dit moment terug te betalen, bovendien zal een procedure veel tijd in beslag nemen.  

Voor meer informatie over de gevolgen van het corona virus voor uw geboekte reis en voor veelgestelde vragen over corona vouchers, verwijs ik u graag naar onze website.