Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Actieradius elektrisch plug-in

Vraag gesteld door C. v.d. Molengraft op 1 februari 2021

Eind november is mijn nieuwe auto renault capture plugin e tech afgeleverd. Deze auto heb ik gekocht om de volgende redenen.
Als plug in werd aangegeven dat deze optimaal 65 km elektrisch kan rijden.
Dit voor mij als korte afstand rijder ideaal zou zijn gezien 85% van mijn ritten korter dan 50 km per dag zijn. Met mijn overkapaciteit van e panelen zou ik hierdoor de meeste km elektrisch reiden en de overige als een zuinige hybrid.
De auto net betaalbaar was en ik zodoende een mileu bijdrage kan leveren.
Helaas is de werkelijkheid anders. Ondanks dat het niet echt koud is geweest in noordlimburg amper een nachtvorst., kom ik niet verder dan max 25 km op een lading van bijna 10kw danwel niet verder dan max 40% van de opgave.
Via informatie door internet mag je redelijker wijs aannemen dat 30% verlies in de wintertijd acceptabel is. Verder zijn allen systeem waardes van verbruik aangegeven rij km zeer onbetrouwbaar.
Ik ben in gesprek met de leverancier om dit ongemaak te verhelpen met in het uiterste geval de geleverde auto als no coformiteit te beschouwen.
Hoe denkt de ANWB over wat ik mag verwachten van een dergelijke waardes zoal opgegeven door de leverancier en waarop is dan de co2 indicatie van de overheid gebaseerd.?
Persoonlijk ben ik zeer ontevreden over dit rijgedrag wat de auto bijna duurder maakt in verbruik als een normale benzine auto. Ook mijn gevoel dat ik mileu vridndelijk meedoe is verre van goed en denk hierbij een kat in de zxak gekocht te hebben. Helaas hebben de omstandigheden ertoe geleid dat zelfs een proefrit niet mogelijk is geweest.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een plug-in hybride auto (Renault Caputur e tech) gekocht. Volgens de brochure kunt u tot 65 km volledig elektrisch rijden. U komt in de praktijk echter niet verder dan 25 km op een lading (10 kw/h). U bent in gesprek met de leverancier over mogelijke oplossingen. U wilt graag weten welke actieradius u mag verwachten en wat uw rechtspositie is. Ook wilt u graag weten op welke informatie de overheid zich baseert voor de berekening van CO2 uitstoot en daarmee de mrb en/of bijtelling.

WLTP-meetmethode
Als opvolger van de NEDC-meetmethode is de WLTP-meetmethode ingevoerd. Deze methode, die voor alle nieuw geproduceerde auto’s geldt vanaf 1 september 2018, is meer in overeenstemming met het werkelijk gebruik van de auto. Het blijft echter een laboratorium onderzoek, waardoor de in de praktijk behaalde resultaten nog altijd fors afwijken, van de uitslagen volgens deze methode.

Reële prestaties
Verwarming, airco, snelweg, winterse omstandigheden en snel optrekken hebben allemaal een forse invloed op de werkelijke prestaties van een plug-in hybride auto. Eigenlijk geldt dat de prestaties volgens de WLTP-testmethode (100% elektrisch rijden) alleen gehaald kunnen worden door in de zomer rustig in de stad te rijden.

Belofte verkoper en CO2-uitstoot volgens overheid
Volledig elektrisch zou de auto tot 65 km kunnen rijden volgens de WLTP-testmethode. De gecombineerd elektrische actieradius is volgens de documentatie van uw auto 46-50 km. Het gemiddelde verbruik en CO2-uitstoot worden volgens een vastgestelde cyclus gemeten, die in praktijk alleen onder gunstige omstandigheden en als de gebruiker frequent ‘stekkert’ gehaald kan worden.

Gebrek
Dat de elektrische prestaties van de plug-in hybrides in de praktijk tegenvallen is helaas een gegeven. Het is vaak lastig om te bewijzen dat een auto niet ‘voldoet’ aan de redelijke verwachtingen die de koper op grond van de overeenkomst mocht hebben, als het ‘gebrek’ bestaat uit een lagere actieradius dan geadverteerd.

Conclusie
Ik raad u aan om in overleg met de verkoper de accu op capaciteit uit te laten lezen. Ondanks de omstandigheden die een rol kunnen spelen is het verschil tussen toegezegde prestaties en de praktijk fors. Als de capaciteit te kort schiet, kan het probleem relatief simpel en binnen de garantie worden opgelost.

Als het niet aan de capaciteit van de accu ligt, zal het minder gemakkelijk zijn om (juridisch) enige tegemoetkoming af te dwingen. Voordat u met succes uw rechten bij non-conformiteit kunt uitoefenen, zal eerst moeten blijken dat er sprake is van een gebrek. Als de verkoper niet bereid blijkt tot nader onderzoek kunt u proberen het gebrek aan te tonen door een technische expertise te laten uitvoeren. Als hieruit blijkt dat de actieradius substantieel afwijkt, zou u de zaak kunnen voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Het expertiserapport kunt u dan als bewijs meesturen. De kosten van het expertiserapport kunt u terugvorderen van de koper, als u in het gelijk wordt gesteld. Als u kunt aantonen dat er sprake is van een gebrek dan kunt u herstel van het gebrek vorderen en als dat niet mogelijk blijkt de overeenkomst ontbinden of prijsvermindering vorderen. Graag verwijs ik u voor verdere informatie over klachten na aankoop, naar onze website.