Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aankoop met garantie kilometerstand

Vraag gesteld door op 2 februari 2021

Ik heb op 1 juli 2020 een tweedehands camper gekocht bij een consignatiebedrijf; er zat een garantie op de motor op van 6 maanden. Dat was een van de redenen dat ik de camper heb gekocht. Het is een Transporter T5 uit 2007.

Op 22 november kregen we pech onderweg met de camper, die daarop is gerepatrieerd naar onze garage in Nederland. Daar is gebleken dat de motor werkelijk kapot is, er zijn daarop 5 nieuwe verstuivers in gezet en hiermee is het probleem nog niet verholpen. De motor zelf is nu aan bod om verder onderzocht te worden, maar al met al wordt dit een peperdure reparatie, of wellicht zelfs nieuwe motor. Denk aan 5.000 - 10.000 euro.

Ik maakte me geen zorgen omdat de motorpech binnen de 6 maanden garantie valt.
Op de factuur staat dat de garantievoorwaarden op hun site staan. Nu blijkt daaruit dat het binnen óf 6 maanden óf 12.500 kilometer is (dat laatste staat niet bij op de factuur, maar dus in de voorwaarden).
Op de factuur staat echter niet de kilometerstand bij aankoop. Ik heb geen idee wat de beginstand was.
Op de Marktplaatsadvertentie staat een globale kilometerstand genoemd (215.000), maar dat zegt mijns inziens niets.
Het gaat natuurlijk om de werkelijke stand op moment van overschrijving.

Ik denk dat de verkoper graag onder de garantie uit zal willen en dus op de kilometerstand wijzen. Echter… die beginstand is niet gecommuniceerd.
Dan lijkt het me dat de andere garantievoorwaarde gaat gelden, dus binnen de 6 maanden. In dat geval kan ik de schade bij hen verhalen.

Wat is jullie mening hierover? Ik weet niet precies wat de volgende stap moet zijn.
Maar ik wil dit uiteraard graag bij hen neerleggen.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een gebruikte camper gekocht met zes maanden garantie. Nu is een reparatie aan de motor nodig. Er blijkt garantie te worden gegeven van 6 maanden of 12500 km. U vraagt wat uw rechten zijn.

Garantie
Als er garantie wordt gegeven van 6 maanden of 12500 km is de garantie voorbij als een van deze twee wordt bereikt. rijdt u dus 12500 km in drie maanden, dan is de garantie op dat moment voorbij. Het moet wel duidelijk zijn dat de 12500 km is bereikt. Daarvoor is inderdaad een beginstand nodig. Is deze nergens genoteerd, dan is het wellicht niet aan te tonen met welke stand u de auto heeft gekocht. De advertentie geeft wel echter wel een indicatie, namelijk 215000. Als er geen nadere gegevens zijn kan dit als bewijs worden meegewogen. Kunt u zelf nagaan hoeveel u inmiddels zelf met de Camper heeft gereden? Als u kunt aantonen dat dat minder dan 12500 km is, dan kunt u dit aan de verkoper laten weten.

Wet
Naast de garantie heeft u ook rechten op grond van de wet. U mag als consument redelijke verwachtingen hebben van wat u koopt. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer bouwjaar, kilometerstand, onderhoud en het gebrek zelf. Hoe ouder de auto, des te eerder u rekening moet houden met gebreken.

Als koper moet je onderzoeken wat je koopt. De verkoper moet op zijn beurt vertellen wat hij weet van de auto. Als gebreken ook door een particulier eenvoudig te zien of constateren zijn dan is het geen verborgen gebrek.

Het gebrek moet  bij levering al aanwezig zijn geweest. Ontdekt u het gebrek binnen 6 maanden na aankoop, zoals in uw geval, dan wordt aangenomen dat dit het geval is. De verkoper moet dan aantonen dat het gebrek bijvoorbeeld door eigen gebruik of verkeerd gebruik kan zijn ontstaan.

In uw geval betreft het een auto van 13 jaar oud. Daarbij kunt u niet zonder meer stellen dat u geen gebreken hoeft te verwachten. De huidige kilometerstand speelt daarbij ook een rol.  Ook is het de vraag of er onderliggende oorzaken of problemen zijn die hebben geleid tot deze reparatie. Het is dus altijd lastig om een duidelijk advies te geven. 

Consignatie
De verkoper is normaal gesproken de partij die u kunt aanspreken. In uw geval betreft het echter een consignatiekoop. In dat geval is de vorige eigenaar uw aanspreekpunt. Is dat een particulier, dan is het lastiger om uw schade op grond van de wet te verhalen. U zult dan aannemelijk moeten maken dat de vorige eigenaar op de hoogte was van dit gebrek. Dat is vaak lastig te bewijzen.

Al met al zou het mooi zijn als u een beroep kunt doen op garantie. Als de garage zich erop beroept dat de auto inmiddels meer dan 12500 km heeft gereden, dan zal de garage dit ook aannemelijk moeten maken. Is de garantie inderdaad voorbij, dan kunt u zich mogelijk beroepen op de wet.

Meer informatie
Voor meer informatie over uw rechten verwijs ik u graag naar onze website: Klachten na aankoop - ANWB.