Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aankoop auto met problemen

Vraag gesteld door op 26 februari 2021

Graag zouden wij uw advies ontvangen ivm de aankoop van een Mercedes Benz c280 uit 2007 met ca 117000 km op de teller. De auto hebben we gekocht bij Stern Veenendaal met inruil van eigen auto. Bij de koop gold een half jaar bovaggarantie en was de apk uitgevoerd. Sinds aankoop zijn er echter diverse problemen voorgevallen, die we hieronder beknopt weergeven:

- 30-5-2020 aankoop Mercedes Benz c280, 117000 km. Auto opgehaald, bij naar huis rijden na half uur ging motormanagement lampje branden. Gelijk contact met Stern en direct teruggereden. Hebben auto uitgelezen, bleek koelvloeistof sensor te zijn. Gereset en afspraak gemaakt voor vervanging.
-week erna terug om koelvloeistof sensor te laten vervangen.
-11 juli ruitensproeier vloeistof reservoir lekte en bij Stern laten vervangen. Storing airbaglampje kon niet verholpen worden ivm afwezigheid van technicus. Moest ingepland worden.
-13 juli multiriem eraf gelopen ivm versleten poelie. Stern gebeld. Auto met ambulance opgehaald en bij Wensink in Deventer gerepareerd in overleg met Stern. Stern betaald.
-nog een keer geweest ivm met motormanagentlampje en vermogensverlies (datum niet precies terug te halen)
-1 januari, wederom motormanagement lampje. Bleek uiteindelijk nokkenasversteller te zijn. Gerepareerd door Stern. Zelf kosten van €1129,- betaald. Reparatie 2 februari klaar
- 26 februari motormanagement lampje brand wederom en rook plus branderige lucht onder motorkap. Nog steeds storing airbaglampje. Nog geen actie ondernomen.

Inmiddels hebben wij ons vertrouwen in de auto en de reparaties van Stern verloren. De Bovaggarantie is in november vervallen. Graag zouden we jullie advies krijgen over welke stappen we het beste nu kunnen ondernemen. Het liefste zouden wij de koop ontbinden of dat Stern ons een vergelijkbare andere auto kan aanbieden. Aangezien de auto nu ook weer naar de garage moet om vast te stellen wat het huidige probleem is, wat de nodige kosten met zich meebrengt, willen we graag eerst weten wat onze opties en rechten zijn in een dergelijke situatie. Onlangs hebben we zelf nieuwe banden op de auto laten zetten, ivm slijtage. Mocht er een oplossing komen dan zouden we graag ook voor de kosten compensatie zien.  
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Enige tijd geleden heeft u een occasion gekocht bij een BOVAG-autobedrijf met 6 maanden BOVAG-garantie. Sinds de aflevering van de auto heeft u de auto meerdere malen ter reparatie moeten aanbieden aan de verkoper. Kort voor verloop van de Bovag-garantie heeft u de auto na verlies van vermogen en een oplichtend motormanagementlampje ter repartie aangeboden. Kort na verloop van de garantie kwam de storing terug en is de nokkenasversteller gerepareerd. U bent toen akkoord gegaan met betaling van (een groot gedeelte) van de reparatiekosten. Onlangs ging opnieuw het motormanagement lampje branden. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Motormanagementlampje
De reparatie van de nokkenasversteller doet vermoeden dat de reparatie net binnen de garantieperiode niet goed is uitgevoerd, althans dat de klacht niet duurzaam is verholpen. Ook na de reparatie die u grotendeels zelf heeft betaald is de klacht nog niet verholpen. Volgens onze Automotive experts is het aannemelijk dat de binnen de garantieperiode gemelde klachten niet duurzaam en volledig zijn verholpen.

BOVAG-garantie en voorwaarden
Volgens de BOVAG-garantievoorwaarden vallen vrijwel alle gebreken die ontstaan of ontdekt worden tijdens de garantieperiode onder het bereik van de garantie. De garantiegever moet deze gebreken voor de garantienemer kosteloos (doen) herstellen. Als een gebrek hersteld wordt onder garantie is er sprake van het uitvoeren van een reparatie. Op grond van de BOVAG-voorwaarden moet een reparatie deugdelijk worden uitgevoerd en wordt op de werkzaamheden een garantie van 6 maanden gegeven.

Gemaakte kosten en ontbinden van de koop
Op basis van het voorgaande had u deze kosten mijns inziens niet hoeven te betalen, omdat u recht had op herstel o.b.v. garantie. U bent echter akkoord gegaan met het betalen van (een gedeelte) van de kosten voor de reparatie van de nokkenasversteller. U kunt deze kosten niet terugvorderen.
Het ontbinden van de koopovereenkomst is alleen mogelijk als de verkoper niet (correct) zijn verbintenissen uit de overeenkomst nakomt. Na weigering tot herstel van de gebreken onder garantie (als blijkt dat u daar recht op heeft) kunt u de overeenkomst zodoende pas ontbinden. Na ontbinding op basis van gedwongen terugname kan het redelijk zijn dat u een vergoeding betaald voor het gebruik van de auto. De koopsom minus deze vergoeding dient de verkoper dan aan u terug te betalen. In principe moet u de auto teruggeven in dezelfde staat als waarin deze geleverd werd (inclusief banden), u hoeft de auto niet in een betere staat terug te geven. Eventueel kunt u met de verkoper overeenkomen dat de meerwaarde van de banden verrekend wordt.  

Conclusie
Het is aannemelijk dat de binnen de BOVAG-garantie gemelde klacht niet duurzaam is opgelost. Als een klacht (nog) niet verholpen is binnen de BOVAG-garantieperiode, behoudt u het recht op kosteloos herstel tot dat de klacht op een duurzame wijze is opgelost. Op grond van de BOVAG voorwaarden, heeft u bovendien een garantie op uitgevoerde werkzaamheden van 6 maanden.

Ik raad u aan om de garantiegever te confronteren met het bovenstaande en kosteloos herstel van de klacht te vorderen. Als u er onderling niet uitkomt raad ik u aan om de BOVAG om bemiddeling te vragen en/of het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Voor meer informatie over garantie, verwijs ik u graag naar onze website.