Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wisselen van geldig Maleisisch rijbewijs naar NL rijbewijs

Vraag gesteld door S. Feldman op 18 december 2020

Ik ben getrouwd met een Malesische vrouw.
Ze heeft nu het MVV (plastic NL verblijfvergunning) gekregen.
Met de huidige Malay rijb., ze kan 180 dagen in NL rijden.
- Mijn vraag:
1) Kan ze har Malay rijb., in een NL rijb. omwisselen?
2) Ik weet dat voor kennis migranten, met 30% ruling, uit Malesie, het kan omgewisseld te worden.
3) Hoe is het voor mijn vrouw? Kan ze haar geldige Malay rijb. omwissellen in een NL rijb.?
 

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over het omwisselen van een buitenlands rijbewijs naar een Nederlands rijbewijs. 

Rijbewijzen uit een aantal landen buiten de Eu kunnen worden omgewisseld. Dit kan niet voor alle landen. Dit heeft te maken met het feit dat Nederland niet met alle landen buiten de EU/EVA een overeenkomst heeft afgesloten om het rijbewijs om te kunnen wisselen. Valt het land waar het rijbewijs is afgegeven hier niet onder, dan is omwisselen niet mogelijk.

Hierop is dan een uitzondering, namelijk als u, of in dit geval uw vrouw, voor werk (kennismigrant) in Nederland bent. In dat geval valt u mogelijk onder de ‘30% regeling’ van de Belastingdienst. Valt u onder deze 30% regeling dan kunt u uw buitenlands rijbewijs (ongeacht welk land) omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als het buitenlands rijbewijs nog geldig is. Voor het aanvragen van een Nederlands rijbewijs heeft u in dat geval een ‘Beschikking Bewijsregel’ (verklaring) van de Belastingdienst nodig die u samen met uw werkgever kunt aanvragen.

Informatie over de landen waar omwisselen mogelijk is en de 30% regeling vindt u op de website van de RDW.