Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wandelen met aan de voorkant witte verlichting en aan de achterkant rode

Vraag gesteld door F. Hendrikx op 2 januari 2021

Als ik met een hesje loop als beschreven aan welke kant van de weg moet ik dan lopen? Ik dacht aan de rechterkant ivm de kleren die een automobilist fietser enz ziet rood linkerkant voorbij witte verlichting rechterkant voorbij?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U vraagt aan welke kant van de weg een voetganger moet lopen als hij een hesje aan heeft met witte verlichting aan de voorzijde en rode verlichting aan de achterzijde.

De wet
In de wet (het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, RVV1990) is alleen iets opgenomen over de plaats op de weg voor voetgangers. Een voetganger dient een trottoir of voetpad te gebruiken als dat aanwezig is.

Als er geen voetpaden aanwezig zijn mag de voetganger zelf kiezen aan welke kant van de weg (rechts of links) hij het veiligst acht om te gaan lopen aan de hand van de omstandigheden. Op verlichte wegen kan men goed rechts lopen, maar op donkere buitenwegen is het verstandig om links te lopen omdat men dan het verkeer ziet aankomen en eventueel tijdig de berm in kan gaan als dat nodig is.

Verkeersveiligheid
Het advies is om -  als men in het donker loopt - te zorgen dat je gezien kunt worden. Zo kan men felgekleurde of lichte kleding dragen, dat contrasteert het beste in het donker. Ook kan gedacht worden aan reflecterende hesjes. Draagt men - zoals u aangeeft -  verlichting op het lichaam (wit voor en rood achter), dan dient er rekening mee te worden gehouden dat andere verkeersdeelnemers gewend zijn rode lichten aan de linkerzijde te passeren. Zou men links lopen, dan is dit verwarrend voor de passerende weggebruiker.

Conclusie
Wettelijk is dus niet geregeld waar voetgangers in dit geval moeten lopen, maar vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid verdient het de voorkeur rechts te lopen.

Voor meer informatie over de verkeersregels in Nederland, verwijs ik u graag naar onze website.