Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Scheur in onderblok

Vraag gesteld door op 22 november 2020

- 2 jaar geleden is bij onze Dacia Sandero op LPG (fabrieks installatie) de thermostaat vervangen omdat de auto erg lang deed om op bedrijfstemperatuur te komen. Mijn vrouw rijd in deze auto een aantal keren per week afstanden van 70km enkele reis naar haar werk

- Vorig jaar is deze thermostaat onder garantie nog een keer vervangen omdat het euvel terug was. Daarbij is echter een rubber niet vervangen. Waardoor we binnen twee weken met oververhitte motor langs de weg stonden. Dit is onder garantie gerepareerd.

- Toen het 2 a 3 maanden geleden kouder werd merkte ik dat de auto wat wit rookte na het starten. Nadat de auto op temperatuur kwam was dit weg. Dit werd geleidelijk aan erger en erger. Olie was helder bruin en verder reed de auto normaal. Koelvloeistof moest echter regelmatig bijgevuld worden.

- Garage heeft eerst kop laten reviseren en de koppakking vervangen. Na montage kwam deze echter tot conclusie dat er een probleem in het onderblok zat omdat de koelvloeistof nu in de olie terecht kwam. Op aanraden van de garage zijn we daarom accoord gegaan met het vangen van complete blok (met bijbehorend prijskaartje).

Mijn vraag: zijn deze revisie kosten terecht? Kan het kapot gaan van de motor terug te voeren zijn op de oververhitting een jaar eerder? Is het redelijk van ons te verwachten dat de garage (voor een deel) deze kosten voor zijn rekening neemt?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Twee jaar geleden is de thermostaat van uw auto vervangen, omdat het lang duurde voordat de auto op bedrijfstemperatuur raakte. Een jaar gelden is de reparatie opnieuw uitgevoerd, omdat het probleem niet verholpen was. Hierbij is de garage vergeten een rubber te vervangen. Als gevolg hiervan is de motor oververhit geweest. Enige tijd terug heeft uw onderhoudsgarage geconstateerd dat het motorblok moet worden vervangen. Er lekt koelvloeistof in de olie. U bent akkoord gegaan met de vervanging van het motorblok. U wilt graag weten of de vervanging van het motorblok het waarschijnlijke gevolg is van de oververhitting een jaar geleden. Ook wilt u graag weten wat uw rechtspositie is ten aanzien van de kosten voor vervanging van het motorblok.

Vergeten rubber
Het is aannemelijk dat het oververhit raken van de motor het gevolg is van het vergeten rubber. Als de motor oververhit raakt kan gemakkelijk een scheurtje ontstaan in de cilinderkop of koppakking. Een scheurtje zorgt vervolgens voor verlies van vloeistoffen, wat problemen met de koeling en smering van de motor tot gevolg heeft. Ook kunnen de vloeistoffen zich gaan vermengen. De motor kan als gevolg hiervan onherstelbaar beschadigd raken. De lagers in het onderblok (drijfstanglagers) hebben mogelijk schade opgelopen, waardoor het hele motorblok moet worden vervangen.

Klacht na reparatie
Als u kunt bewijzen dat de garage een fout heeft gemaakt waardoor u schade lijdt, kunt u de garage aansprakelijk stellen voor deze schade. Er lijkt daarom ook een direct verband te zijn tussen de nu noodzakelijke reparatie/vervanging en de oververhitting ten gevolge van het vergeten van het rubber. Als u aanspraak wilt maken op een schadevergoeding zult u moeten bewijzen dat een causaal verband bestaat tussen de schade en het vergeten rubber.

Als u de schade kunt verhalen op de garage, dan geldt dat u een schadebeperkingsplicht heeft. Als u bij het eerste koelwaterverlies het (mogelijk) toen nog kleinere probleem had doen verhelpen was de schade aan het onderblok mogelijk niet ontstaan. De gevolgschade die u had kunnen voorkomen komt in dat geval voor eigen rekening.

Conclusie
Het is aannemelijk dat een direct verband bestaat tussen de oververhitting en het vergeten rubber. Er lijkt dan ook een direct verband te bestaan tussen de door de garage gemaakte fout en de schade aan het onderblok. Mogelijk had u de schade kunnen beperken, door eerder een reparatie uit te laten voeren. In dat geval komt een gedeelte van de schade voor eigen rekening. Het bewijzen van het directe verband tussen oorzaak en schade en welk gedeelte van de schade mogelijk voor eigen rekening dient te blijven, zal lastig zijn.

Ik raad u aan om de garage te confronteren met het bovenstaande en om een redelijke tegemoetkoming in de kosten te vragen. Als u er onderling niet uitkomt en de garage is aangesloten bij de Bovag, kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen.

Voor meer informatie over uw rechten bij klachten na reparatie, verwijs ik u graag naar onze website.