Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade door reparatie

Vraag gesteld door op 29 november 2020

In de garage zijn de bobine en bougies vervangen omdat het waarschuwingslichtje knipperde. De auto reed gewoon en er was verder niks defect. Echter nadat de bobine was vervangen en de monteur de auto wilde wegrijden viel de auto volledig uit. Volgens de garagehouder ging de stroom per ongeluk de verkeerde kant op waardoor de motorcomputer, de stuurbekrachtiging en het ABS systeem defect raakten. De garage eigenaar wil dat ik de extra kosten van 1500 euro daarvoor betaal. Ik ben echter van mening dat het nooit zo mag zijn dat na het vervangen van een bobine, onderdelen defect raken die helemaal niet defect waren. Mijn vraag is dan ook: hoe zit dit juridisch?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft uw auto ter reparatie aangeboden aan een garage. De garagehouder heeft toen de bobine en bougies vervangen. Toen de garagehouder de auto wegreed om deze te verplaatsen zijn de motorcomputer, de stuurbekrachtiging en het ABS systeem defect geraakt. De garagehouder heeft de kosten voor de reparatie van deze onderdelen begroot op € 1.500,-. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is met betrekking tot deze reparatiekosten.

Oorzaak schade
Afhankelijk van de oorzaak van de schade kan worden bepaald of de garage aansprakelijk is voor deze schade. In beginsel geldt dat u moet aantonen dat de garage deze schade heeft veroorzaakt. Het lijkt erop dat de defecte onderdelen kapot zijn gegaan door kortsluiting. Het is aannemelijk dat deze kortsluiting het gevolg is van het handelen van de garage. Enerzijds door de direct hieraan voorafgaande reparatie/vervanging van de bobine en bougies en anderzijds omdat de schade is ontstaan in de periode dat het voertuig bij de garagehouder was.

Tenzij de garagehouder bewijst dat de defecten zijn ontstaan door een omstandigheid die buiten zijn risico ligt, kunt u mijns inziens een schadevergoeding vorderen van de garagehouder.

Conclusie
Ik raad u aan om de garagehouder (schriftelijk) aansprakelijk te stellen voor de gelden schade (herstelkosten). Eventueel kunt u de oorzaak van de schade laten onderzoeken door een technisch expertisebureau de defecte onderdelen te laten onderzoeken. Als u er vervolgens met de garagehouder niet uitkomt raad ik u aan om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen, mits de garage daarbij (via de BOVAG) is aangesloten.

Voor meer informatie over klachten na onderhoud, verwijs ik u graag naar onze website.