Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Parkeren voor mijn huis

Vraag gesteld door op 6 januari 2021

In de straat gaat bouwbedrijf voor gemeente appartementen bouwen duur van de bouw: 16 maanden.
Nu krijg ik vandaag een brief dat ze maandag gaan beginnen en aangezien onze straat te smal is voor bouwverkeer en geparkeerde auto’s mogen de bewoners 16 mnd hun auto niet in de straat zetten. Kan ik daar bezwaar tegen maken?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

Binnenkort start een nieuwbouwproject nabij uw woning. Het bouwbedrijf heeft in een algemene brief aangekondigd dat uw woning gelegen is aan een van de aan- of afvoerroutes en dat daarom besloten is een parkeerverbod in uw straat in te stellen. U kunt uw auto daardoor voor de duur van het bouwproject niet in uw straat parkeren. U wilt graag weten of u hiertegen bezwaar kunt maken.

Parkeerverbod
De gemeente is o.a. verantwoordelijk voor de weginrichting en kan besluiten om (tijdelijk) parkeerverboden in te stellen. Voordat een parkeerverbod kan worden ingesteld voor een langere periode dan vier maanden moet het College van Burgemeester en Wethouders hiertoe een verkeersbesluit nemen. Een verkeersbesluit is een voor bezwaar (en beroep) vatbare beslissing. Bezwaar tegen het besluit van het College van B&W van uw gemeente is in beginsel mogelijk.

Bezwaar zinvol
Het is de vraag of bezwaar tegen het verkeersbesluit zinvol zal zijn. Allereerst is het mogelijk dat de termijn voor bezwaar is verlopen. In dat geval zal het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Hiernaast is het de vraag of het geschade belang zijnde, kunnen parkeren in de eigen straat voldoende opweegt tegen het gediende belang zijnde, het mogelijk maken dat uw straat als aan- of afvoerroute gebruikt kan worden.

Conclusie
In beginsel is bezwaar tegen een verkeersbesluit mogelijk. Ik raad u aan om het verkeersbesluit van het College van B&W te raadplegen. Het besluit moet gepubliceerd zijn in de Staatscourant. Naar mijn mening zal een bezwaar tegen een dergelijk verkeersbesluit niet snel succesvol zijn.

Graag verwijs ik u naar de website officielebekendmakingen.nl, waar u het verkeersbesluit moet kunnen vinden.