Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Opgerekte BMW distributieketting na 75.000 km

Vraag gesteld door op 6 januari 2021

Mijn BMW 316 van 2010 heeft in oktober 2016 een nieuwe distributieketting gekregen. De kilometerstand was destijds 142.500 km. De reparatie is door de BMW dealer uitgevoerd. (ca. €. 1.500,- reparatiekosten) Vanaf die tijd is de auto ook in onderhoud geweest bij de BMW dealer.

Nu heb ik de auto net APK laten keuren en liet de BMW garage mij weten dat de distributieketting dusdanig was opgerekt, dat deze niet meer goed gespannen staat.
Kortom, de distributieketting moet weer vervangen worden. De kilometerstand is 217.500 km. Er is dus slechts 75.000 km met deze 2e distributieketting gereden.

Ik vond het destijds al vreemd dat een ketting, die in het motorblok is ingebouwd, al na 142.500 km compleet "op" was.

Dat nu de 2e distributieketting, na slechts 75.000 km, ook vervangen moet worden vind ik BMW onwaardig.
Dit heb ik gemeld bij de garage maar ze konden er niets aan doen.

Volgens mij mag ik meer verwachten van een BMW distributieketting. Ik wil best wel een deel betalen maar het lijkt me niet redelijk om de gehele reparatie op mij af te schuiven.

Kunt u mij aangeven wat juridisch redelijk is qua kostenverdeling in deze situatie?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bezit sinds enige tijd een BMW 316 uit 2010. In 2016 moest de distributieketting worden vervangen omdat deze “compleet op was”. Sindsdien heeft u de auto in onderhoud gehad bij deze dealer. Onlangs heeft de dealer geconstateerd dat de ketting opnieuw vervangen moet worden omdat deze is uitgerekt. Sinds de vervanging in 2016 heeft u ongeveer 75.000 km gereden. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Distributieketting
De distributieketting is niet zo geconstrueerd om gemakkelijk te vervangen te kunnen worden en er wordt geen preventieve vervanging opgegeven in het onderhoudsschema. Het is verdedigbaar om te stellen dat u om die reden vervanging van de distributieketting gedurende de economische levenscyclus van de auto niet hoeft te verwachten.

De distributieketting zou bij normaal gebruik en onderhoud van de auto zeker langer dan 75.000 km moeten kunnen meegaan. Pas als een ketting ongeveer 150.000 km heeft gelopen kan er, naar het oordeel van onze automotive experts, sprake zijn van ‘normale’ slijtage en zou vervanging voor eigen rekening moeten komen.  

Conformiteit
Op grond van de wet moet een product voldoen aan de redelijke verwachtingen die de koper op grond van de overeenkomst van het product mag hebben. Welke redelijke verwachtingen een koper van een product mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de betaalde prijs, het bouwjaar en de kilometrage.

Gebrek
Zoals hiervoor al aan de orde kwam, behoort een distributieketting niet kapot te gaan en zeker niet na 75.000 km. Aangezien u als berijder nauwelijks invloed kunt uitoefenen op de levensduur en werking van de ketting, is het aannemelijk dat er sprake is van een gebrekkig distributieketting. Het is bovendien aannemelijk dat het gebrek al bestond toen deze ketting werd geplaatst.

Rechten bij non-conformiteit
Als u als de koper kunt bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat u niet hoefde te verwachten én dit gebrek al bestond op het moment van aflevering, dan kunt u in beginsel kosteloos herstel vorderen van de verkoper. Dit wettelijk recht volgt uit art. 7:17 jo. 7:21 BW.

Bewijs en langdurig gebruik
De bewijsopdracht ten aanzien van het gebrek, het niet hoeven verwachten van het gebrek én dat het gebrek, althans de oorzaak daarvan al bestond toen de ketting geleverd wordt, ligt bij u als koper. Het is in de praktijk lastig om dit bewijs te leveren en hiervoor is meestal een expertise onderzoek nodig.

U heeft de distributieketting, hoewel vermoedelijk non-conform, wel langdurig gebruikt. Het wettelijk recht op kosteloos herstel is niet bedoeld om de koper van een non-conform product in een betere positie te brengen dan het geval zou zijn bij een conform product. Het kan daarom redelijk zijn dat u een gebruiksvergoeding betaalt aan de dealer.  

Conclusie
U kunt naar mijn mening aanspraak maken op een kosteloze herstel door de dealer. Gelet op het langdurig gebruik en de bewijslast verdeling, raad ik u aan om de verkoper het bovenstaande voor te houden om in onderling overleg tot een voor u aanvaardbare oplossing te komen. Als de dealer niet bereid blijkt tot een aanzienlijke bijdrage in de kosten voor vervanging (ten minste 50%) kunt u overwegen het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.
Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit, verwijs ik u graag naar onze website.