Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Levering private leaseauto

Vraag gesteld door J. van Tol op 24 november 2020

Via Broekhuis privatelease heb ik op 10/08 jl het contract getekend voor een Ford Kuga phev. Zoals nu iedereen weet wordt hij nu niet geleverd maar pas volgend jaar maart/april door laadproblemen batterypack dus half jaar langer wachten. Nu komt de leasemaatschappij ter compensatie met een voorloopauto. Prima regeling dacht ik, kan ik dit jaar nog mijn auto verkopen. Maarrrrr....... dat is een lagere klasse. Ford puma titanium. Oke prima echter ik moet dan wel hetzelfde leasebedrag betalen als die van de Kuga. Normaal zou de Puma €339,- pm zijn bij 5 jarig contract en Kuga €500,-.

Ja, zeggen ze, want de Puma is een short lease auto en dit is een scherpe prijs! Maar ik heb niet gevraagd of de Kuga volgend jaar geleverd moet worden. Ik had er nu al een maand in moeten rijden!!
Volgens mij maken ze hun probleem, mijn probleem! Dit is natuurlijk geen compensatie lijkt mij. Hoe zit dat precies en wat kan ik hieraan doen? Als je nu in een Kuga rijdt krijg je een tankpas van 500 euro. Omdat je hem niet mag opladen. Dat is compensatie.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent een private leaseovereenkomst aangegaan en er zou u een Ford Kuga PHEV ter beschikking worden gesteld. De Ford Kuga PHEV heeft problemen met het batterypack waarvoor voorlopig nog geen oplossing is gevonden door de importeur/fabrikant. Leveringen van dit type auto zijn uitgesteld tot in ieder geval maart/april 2021. De dealer heeft u een andere auto aangeboden voor de eerstkomende periode van de leaseovereenkomst. U bent van mening dat het aanbod geen recht doet aan de omstandigheden. Het aanbod betreft een andere auto waarvoor normaliter een lager leasebedrag geldt.

Leveringstermijn
Allereerst is van belang of een vaste of vermoedelijke leveringsdatum is afgesproken. Bij een vaste leveringsdatum geldt dat als de auto niet geleverd wordt op of voor de afgesproken datum, u het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. Als u schade lijdt als gevolg van het niet leveren van de auto, kan een recht op schadevergoeding bestaan.

Als een vermoedelijke leveringsdatum is afgesproken dan heeft u pas recht op enige schadevergoeding, na ingebrekestelling en verloop van de hierin genoemde redelijke termijn. Een redelijke termijn voor nakoming is in beginsel 3 weken voor de levering van een nieuwe auto, volgens de BOVAG voorwaarden. Gelet op de reden van niet tijdige levering kan een langere termijn redelijk zijn.

Ontbinding
Na ontbinding bent u niet meer gehouden aan betaling van de leasetermijnen en hoeft de leasemaatschappij de auto niet meer ter beschikking te stellen. De leaseovereenkomst is afhankelijk van de levering van de auto.

Schadevergoeding
Omdat het niet (tijdig) leveren het gevolg is van een niet (gemakkelijk) te verhelpen gebrek is het de vraag of de tekortkoming toerekenbaar is. Als dat niet het geval is, bestaat er geen recht op een aanvullende schadevergoeding.

Aanbod
Als u gebruik wilt maken van het aanbod van de dealer en in een andere goedkopere auto wilt rijden tot de Kuga wel geleverd kan worden, is er feitelijk sprake van de levering van een auto die niet voldoet aan de overeenkomst. Als de geleverde auto gelijkwaardig is aan de door u gekozen auto, is er geen probleem. In het geval dat een goedkopere auto ter beschikking wordt gesteld, heeft u naar mijn mening recht op prijsvermindering van het leasebedrag. De stelling dat er dan sprake is van een short-lease constructie voor de goedkopere auto, behoort niet voor uw risico te komen.

Conclusie
Ik raad u aan om de dealer in gebreke te stellen en indien nodig een redelijke termijn voor nakoming te bieden. Als u het aanbod m.b.t. het tijdelijk gebruik van een andere auto wenst te accepteren, dan raad ik u om een prijsvermindering van het leasebedrag te vorderen.

Als u er onderling niet uitkomt kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Private Lease.

Voor meer informatie over leveringstermijnen, verwijs ik u graag naar onze website.