Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Informatie rechten jaarovereenkomst

Vraag gesteld door op 3 januari 2021

Wij staan op een park dat onlangs is overgenomen. Nu hebben wij bij de vorige eigenaar een jaar overeenkomst vaste jaarplaats van 1 jan 2020 - 1 jan 2021  

De nieuwe eigenaar is afgelopen zomer meteen gestart met herstructurering  alle ca 200 (toeristische) siezoensplaatsen opgeheven met flinke overlast tijdens het hoogseizoen.
Wij krijgen helaas geen informatie en/of duidelijkheid en t.o.h. ook nog geen nieuwe overeenkomst ontvangen.
In de krant hebben wij vernomen dat er de komende periode nog een paar honderd huisjes geplaatst mogen worden.

Graag vernemen wij als de vaste jaarplaatsen moeten wijken wegens herstructurering op welke termijn wij geïnformeerd dienen te worden wanneer de nieuwe eigenaar de overeenkomst wil opzeggen en hoeveel tijd men dan nog van de plaats gebruik kan maken etc.

Men is ook huiverig voor flinke verhoging jaargeld maar dat moet men toch ruim te voren kenbaar maken?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U huurt een vaste staplaats op een bij de Recron aangesloten recreatiebedrijf. Onlangs is het park verkocht en de nieuwe eigenaar is druk bezig met vernieuwingen op het park. De huidige overeenkomst geldt tot 1 januari 2021 en u heeft nog geen nieuwe overeenkomst ontvangen. U maakt zich zorgen over een eventuele prijsverhoging en over opzegging van de overeenkomst door de nieuwe eigenaar. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is ten opzichte van de nieuwe eigenaar.

Automatische verlenging overeenkomst
Op grond van art. 3 lid 1 van de Recron voorwaarden wordt de overeenkomst steeds automatisch voor de duur van één overeenkomstjaar verlengd onder de dan geldende voorwaarden.

De overeenkomst is niet opgezegd, u kunt er dus vanuit gaan dat u voor het komende jaar een overeenkomst heeft voor de huur van een vaste staplaats.

Prijs voor komend seizoen
Op grond van art. 4 van de Recron voorwaarden dient de ondernemer drie maanden voor het einde van het overeenkomstjaar het jaargeld voor het komende jaar bekend. Slechts éénmaal per overeenkomstjaar mag de ondernemer de prijs verhogen met maximaal 10%. Voor een zogenoemde aanzienlijke prijsverhoging (>10%) dient de ondernemer deze prijsverhoging 18 maanden globaal gemotiveerd aan te zeggen.

Er is (nog) geen afwijkend jaargeld aangezegd. Het jaargeld is zodoende gelijk aan het jaargeld van het laatste jaar. De eerstvolgende verhoging kan op dan op zijn vroegst het eerstvolgende overeenkomstjaar in gaan.

Opzegging door ondernemer wegens herstructurering
Uit art. 11 lid 3 van de Recron voorwaarden volgt dat opzegging wegens herstructurering door de ondernemer één jaar voor het einde van het huidige overeenkomstjaar moet worden aangezegd.

Het huidige overeenkomstjaar loopt ingevolge art. 3 lid 1 tot 1 januari 2022. Bij opzegging door de onderneming wegens herstructurering mag u zodoende ten minste tot 1 januari 2023 gebruik maken van het gehuurde. De laatste 6 maanden van de opzegtermijn mag de recreant gratis gebruik maken van de plaats.

Conclusie
De overeenkomst is automatisch verlengd. Het jaargeld is gelijk aan het jaargeld van het voorgaande jaar, maar kan gedurende het jaar tot maximaal 10% verhoogd worden voor de dan resterende periode van het overeenkomstjaar. Als de ondernemer de overeenkomst opzegt wegens herstructurering geldt een opzegtermijn van één jaar voor het einde van het huidige overeenkomstjaar.

Als u het niet eens bent met een prijsverhoging of opzegging kunt u het geschil, als u er met de ondernemer niet uitkomt, voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Voor meer informatie over de Recron voorwaarden, verwijs ik u graag naar onze website.