Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hardlopers, links of rechts?

Vraag gesteld door E. Pakker op 26 november 2020

Als amateur hardloper kom ik vaak mede hardlopers tegen. Bij mij ontstaat elke keer de verwarring, en soms zelfs irritatie, aan welke kant van de weg hardlopers zouden moeten lopen. Ikzelf loop altijd links, zoals mij vroeger geleerd is. Uit ervaring vind ik dit ook het veiligst. Het zal niet de eerste keer zijn dat ik een appende fietser moet attenderen op mijn aanwezigheid. Dit zou ik niet gezien hebben als ik rechts liep en de fietser mij van achter zou benaderen. Ook moet ik nu vaak wijken voor tegemoetkomende rechtslopende hardlopers. Dit betekent dat ik achter mij moet kijken of er geen verkeer aankomt. Een situatie die volgens mij ook voorkomen kan worden als iedereen aan dezelfde kant loopt.
Graag zou ik opheldering krijgen over deze verkeerssituatie.
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Tijdens het hardlopen rent u vaak langs de rijbaan. U wilt graag weten aan welke kant van de weg u moet lopen.

Plaats op de weg
Als hardloper bent u volgens de wet een voetganger. Uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) volgt dat voetgangers het trottoir of het voetpad gebruiken. Als er geen voetpad of trottoir is, gebruiken zij het fiets of bromfietspad. Als er ook geen (brom)fietspad is, gebruiken voetgangers de berm of de uiterste zijde van de rijbaan. Voor voetgangers is de plaats op de weg, wat linker- en rechterweghelft, niet wettelijk bepaald.

Conclusie
Als voetganger heeft u, als een trottoir én (brom)fietspad ontbreekt, de keuze om links of rechts van de rijbaan te lopen. Het zal afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval of link of rechts lopen het meest veilig is. In een bocht in de weg naar links kan het bijvoorbeeld veiliger zijn om rechts te lopen, zodat u de bocht kunt overzien.

Voor meer informatie over de verkeersregels in Nederland, verwijs ik u graag naar onze website