Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Had mijn auto door de APK keuring mogen komen?

Vraag gesteld door op 10 december 2020

Ik heb op 15 november 2020 particulier een tweedehands auto gekocht, een Renault twingo uit 1992. Deze was op 19 oktober 2020 goedgekeurd voor de APK. De kilometerstand was 128.000 km, de distributieriem was vervangen met 45.000 km. Ik heb erg weinig verstand van auto's (dit is mijn eerste auto) maar had me zo goed mogelijk geïnformeerd, oa naar dat een distributieriem om de 90.000 km vervangen moet worden. Ik rij max. 150 km per maand, dus dacht een paar jaar te kunnen rijden met deze distributieriem. Echter nu ik me meer verdiep in het onderhoudsboekje ontdek ik dat bij deze auto niet alleen 90.000 km wordt aangehouden, maar ook een maximale levensduur van 4 a 5 jaar. En de riem is vervangen op 5 oktober 2015. Op het APK keuringsrapport van 19 oktober 2020 staat hierover niets vermeld. Nu ik verder zoek ontdek ik dat er wel een nota is van de garage die de keuring op 19 oktober 2020 heeft uitgevoerd. Op de nota (ook van 19 oktober 2020) staan de kosten van het de APK keuring, en van twee kleine uitgevoerde reparaties die nodig waren om de auto door de keuring te krijgen. Onderaan deze nota staat met dikke letters getypt: distributieriem moet vervangen worden. Mijn vraag is nu: had de auto wel door de keuring mogen komen met een distibutieriem die op dat moment langer dan 5 jaar geleden vervangen was. En had de vermelding 'distributieriem moet vervangen worden' niet in het keurinsrapport moeten staan? Ik ging ervan uit dat ik een jaar zonder grote kosten in een auto kan rijden op het moment dat deze recentelijk een APK keuring gehad heeft.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft onlangs een oudere auto gekocht van een particulier. De auto had 128.000 km gelopen en de distributieriem is vervangen bij 45.000 km. Omdat u weinig rijdt ging u ervan uit dat de distributieriem voorlopig niet vervangen hoefde te worden. De auto is kort voor uw aankoop APK goedgekeurd. Op de factuur voor de keuring staat onderaan in dikke letters dat de distributieriem vervangen moet worden. Op het keuringsrapport staat niets over de distributieriem.  U wilt graag weten of de auto wel APK goedgekeurd had mogen worden, terwijl de riem vervangen had moeten worden. Ook wilt u graag weten of u vanaf de APK datum een jaar gebruik mag verwachten zonder noemenswaardige onderhoudskosten.

APK
Bij de Algemene Periodieke Keuring controleert de keurmeester of de auto voldoet aan de verkeersveiligheidseisen (remmen, wielophanging, schokdempers, banden, stuurinrichting, verlichting en carrosserie) en de milieueisen. Als de auto op deze onderdelen niet voldoet zal reparatie of vervanging moeten plaatsvinden. Daarnaast wordt de kilometerstand, het identificatienummer en de gebruikte brandstof geregistreerd.

Onderhoud
Om een auto in goede conditie te houden wordt het aanbevolen om een auto te onderhouden. Vloeistoffen moeten ververst worden en na verloop van tijd zullen ook reparaties of vervangingen als onderdeel van het onderhoud aan een auto moeten worden uitgevoerd. De fabrikant van een auto schrijft voor bepaalde onderdelen een gebruiksduur voor. Na deze termijn moeten deze onderdelen (preventief) worden vervangen als onderdeel van het onderhoud aan een auto.

Distributieriem
Een van de onderdelen die preventief moet worden vervangen is de distributieriem. Als de riem wordt opgebruikt en dus niet tijdig wordt vervangen is er vaak aanzienlijke gevolgschade. Deze schade komt voor eigen rekening, als het advies van de vervangingsinterval niet wordt opgevolgd.

Garage
De onderhoudsgarage heeft keurig gemeld dat de distributieriem moest worden vervangen omdat de voorgeschreven termijn van 5 jaar of 120.000 km was verstreken, in dit geval de termijn in jaren. Controle van de distributieriem is geen onderdeel van de APK. Als de opdracht aan deze garagehouder beperkt was tot het uitvoeren van een APK en voor de APK noodzakelijke reparaties, dan is het handelen van de garage niet alleen correct maat ook uitermate klantvriendelijk.

Verkoper
Soms kan de verkoper van een auto een verwijt worden gemaakt. Bijvoorbeeld als de auto niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan mocht hebben of als de verkoper relevante informatie voor de koper over de auto achterhoud. Omdat de verkoper kennelijk de nota van de laatste APK heeft meegegeven, valt de koper geen verwijt te maken met betrekking tot de noodzakelijke vervanging van de distributieriem. Dit volgde immers duidelijk uit de door de verkoper meegeleverde informatie.

Conclusie
Na een APK keuring bestaat de redelijke verwachting dat een auto nog één jaar voldoet aan de milieu- en verkeersveiligheidseisen. Dat wil niet zeggen dat u in dat jaar geen onderhoud hoeft te verwachten. De auto mocht APK worden goedgekeurd met een distributieriem die blijkens de voorgeschreven vervangingsinterval al vervangen had moeten worden. U kunt de garage en de verkoper in dit geval niets verwijten. Ik raad u aan om de distributieriem alsnog zo spoedig mogelijk te laten vervangen. De kosten voor het vervangen van de distributieriem zijn slechts een fractie van de kosten voor herstel na het springen van de distributieriem.

Voor meer informatie over de APK (APK keuring - Lees hier alles over APK autokeuringen (anwb.nl) en voor nadere informatie over onderhoud en reparatie (Onderhoud en reparatie - ANWB), verwijs ik u graag naar onze website.