Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie

Vraag gesteld door C.L.M. van Eden op 8 december 2020

06-08-2020 een ford kuga gekocht bij een Ford dealer Bovag garage. Het bouwjaar is 29-11- 2017. Afleverpakket zilver= 3 maanden Bovag garantie. Binnen 3 maanden loopt de motor slecht en wordt er een bougie vervangen.Op 06-12-2020 de zelfde klacht.Terug naar garage, blijkt er koelvloeistof in het motorblok te zitten door een scheur in het blok.
Valt dit onder de de garantie/consumenten koop? 
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een jonge occasion gekocht inclusief 3 maanden Bovag garantie. Korte tijd na aankoop merkte u dat de motor niet goed liep. De verkoper heeft toen een bougie vervangen. Korte tijd later, net buiten de garantietermijn, heeft u soortgelijke klachten. Na diagnose door de verkoper blijkt er een scheur in het onderblok te zitten. De motor moet worden vervangen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Garantie
De garantie zoals overeengekomen met de verkoper is onderdeel van de koopovereenkomst. Partijen zijn vrij om te bepalen wat de inhoud is van het garantiebeding. Een garantie doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

Conformiteit
Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben, zijn afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en kilometrage van de auto. In beginsel moet u als koper bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop.

Consumentenkoop
In het geval van een consumentenkoop wordt de bewijslast voor de eerste 6 maanden na aankoop omgedraaid. De verkoper zal dus moeten bewijzen dat het gebrek niet al aanwezig was op het moment van aankoop. Met andere woorden de verkoper zal moeten aantonen dat het gebrek is ontstaan door onjuist gebruik of verkeerd onderhoud.

Rechten bij non-conformiteit
Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben en het gebrek in het product al bestond op het moment van aflevering, kunt u van de verkoper eisen dat het gebrek op zijn kosten wordt hersteld.

U hoefde niet te verwachten dat de auto na 3.5 maand niet meer zou rijden. Tenzij de verkoper aantoont dat de scheur in het onderblok is ontstaan door verkeerd gebruik, heeft u recht op kosteloze vervanging van de motor.

Conclusie
Ik raad u aan de verkoper aan te spreken tot kosteloze vervanging van het motorblok. Het gebrek is u duidelijk geworden binnen 6 maanden na aankoop. Tenzij de verkoper kan bewijzen dat het gebrek niet bestond bij aankoop, zal hij over moeten gaan tot kosteloos herstel. Als u er onderling niet uitkomt kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, raad ik u aan deze in te schakelen.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website.