Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Echtheid van een verkeersboete

Vraag gesteld door G. Dijkstra op 10 januari 2021

Graag advies over een boete waarvan aan de echtheid wordt getwijfeld.Deze moet betaald worden via info.myfines.it welke onbetrouwbaar is.tevens moet dit binnen 5 dagen. brief is aangetekend bij mij gekomen en overtreding is van 3-8-2020. boete bedrag 70.85 voor het rijden over een gereserveerde rijstrook.. Hoe verder te handelen...?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een brief ontvangen uit Italië waarmee u op de hoogte gebracht wordt van een boete voor een verkeersovertreding. U zou op een rijbaan hebben gereden die gereserveerd is voor een bijzondere categorie voertuigen, terwijl uw voertuig niet tot die categorie behoorde. U twijfelt aan de echtheid van de brief. U wilt graag weten hoe u op deze brief moet reageren.  

Echtheid
Er zijn voor mij geen redenen om te twijfelen aan de echtheid van deze brief. De omschrijving van de overtreding, de opgelegde straf en de rechtsmiddelen hiertegen, zijn in de brief opgenomen. Alle noodzakelijke gegevens worden correct vermeld. Als u op het moment dat de overtreding werd geconstateerd in de betreffende gemeente in Italië was, is het aannemelijk dat de overtreding is begaan en dat de boete terecht is opgelegd. De overtreding werd geconstateerd op 3 augustus 2020 en de boete werd vastgesteld op 18 september 2020. Binnen 360 dagen na vaststelling van de boete is de kennisgeving aangeboden aan de overtreder. De boete is derhalve ook tijdig aan u bekend gemaakt.

Website
Voor informatie over de overtreding en het betalen van de boete kunt u met de inloggegevens vermeld in de brief inloggen op de website info.myfines.it. Het is ons bekend dat diverse browsers deze website aanmerken als onveilig. Door expliciet toestemming te geven kunt u alsnog deze website bezoeken en de boete inzien en betalen. Als u deze website niet wenst te bezoeken kunt u er ook voor kiezen het bedrag over te maken via een bankoverschrijving. Let op, het is in dat geval van groot belang dat u het identificatienummer als vermeld in de brief bij de betalingsomschrijving vermeldt.

Verjaring
Na 5 jaren nadat de overtreding is vastgesteld, is er sprake van verjaring. Als u na 5 jaren geen verder bericht ontvangt van de Italiaanse autoriteiten of het Nederlandse CJIB, dan kan de geldboete niet meer geïncasseerd worden.

Incasso
Als u geen bezwaar maakt tegen de boete en ook niet tot betaling overgaat, zal het boetebedrag worden vastgesteld op het hoogste in het proces verbaal genoemde bedrag. De Italiaanse autoriteiten kunnen vervolgens het CJIB inschakelen voor de incasso. Het CJIB kan u zonder tussenkomst van een rechter dwingen om tot betaling over te gaan. De Italiaanse autoriteiten kunnen ook een incassobureau inschakelen voor de incasso van de vordering. Alleen het CJIB kan betaling rechtens afdwingen in Nederland. Als u in Italië bent, kunnen de lokale autoriteiten betaling afdwingen.

Conclusie
Het is aannemelijk dat de boete terecht is opgelegd en de boete is u tijdig bekend is gemaakt gerekend vanaf de dag dat de Italiaanse autoriteiten bekend zijn geraakt met de identiteit van de overtreder. De boete is (nog) niet verjaard en er zijn geen bezwaargronden bekend waarop de boete kan worden betwist. Ik raad u daarom aan om de boete zo spoedig mogelijk te betalen. Hoe later u betaalt, hoe hoger het verschuldigde boetebedrag.

Voor meer informatie over verkeersboetes uit Italië, verwijs ik u graag naar onze website.