Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Coronavoucher terugbetaling

Vraag gesteld door op 3 december 2020

Ik heb bij de treinreiswinkel in januari jl een reis geboekt. Vertrekdatum 22-6. De reis is niet doorgegaan. Ik heb een voucher waarin oa de bepaling dat het niet inwisselbaar is voor geld. Voucher  geldig tot 12 mei 2021. Ik heb begrepen dat de reisorganisatie verplicht kan worden om terug te betalen. Ik weet nog niet of ik wel de reis per trein wil en kan maken omdat deze o.a.  sterk seizoensgebonden is. (Zweden in de zomer).

Welke stappen raadt u me aan? Ik heb nog niet geprotesteerd tegen de clausule over het terugbetalen. Ik heb ook niet bevestigd dat ik de voucher accepteer. Ik heb nog geen contact met de treinreiswinkel opgenomen. Ik doe dat pas als ik zeker weet dat ik terugbetaling kan eisen indien ik niet een geschikte alternatieve reis kan vinden. Ik dank u alvast voor uw inspanning om mij de helpende hand toe te steken.

 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U had een pakketreis geboekt bij een bij de ANVR-aangesloten reisorganisatie. Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het corona virus kon deze reis niet doorgaan. De reisorganisatie heeft de overeenkomst opgezegd en u een voucher ter waarde van de reissom aangeboden. Het voucher is blijkens de voorwaarden niet inwisselbaar voor geld, ook niet na verval van de geldigheidstermijn. U heeft het voucher ontvangen, maar over de annulering is verder niet gecommuniceerd. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is en of u met succes alsnog terugbetaling van de door u betaalde reissom kunt vorderen.

Opzegging door reisorganisatie
Op grond van de wet kan de reisorganisatie als er sprake is van een onvoorziene en onvermijdbare omstandigheid een pakketreisovereenkomst opzeggen, zonder een schadevergoeding verschuldigd te raken. De reisorganisatie moet dan binnen 14 dagen na het annuleren van de overeenkomst de reeds betaalde reissom terugbetalen aan de reiziger.

Coronavoucher
Een reisorganisatie kan als alternatief voor directe terugbetaling een voucher aanbieden. Zolang het voucher voldoet aan de door de ACM opgestelde richtlijnen, kan het verstandig zijn om een voucher te accepteren. Enerzijds wordt daarmee de reissector geholpen en anderzijds blijft de dekking door het SGR garantiefonds hiermee in stand.  

Voorwaarden voucher
Omdat het voucher niet voorziet in de mogelijkheid om na verloop van de geldigheidstermijn, alsnog de betaalde reissom terug te vorderen, zou acceptatie van het voucher voor u nadelig kunnen uitpakken. Met de aanhoudende corona-maatregelen is het niet zeker dat u op korte termijn alsnog de reis kunt maken. Bovendien is het begrijpelijk dat u, gelet op de omstandigheden, twijfelt of u de reis nog wilt maken.

Acceptatie voucher
U heeft het voucher niet uitdrukkelijk geaccepteerd of afgewezen. De geschillencommissie reizen heeft onlangs in een geschil geoordeeld dat: “als een verklaring of gedraging waaruit volgt of kan worden begrepen dat de consument (voorlopig) van het door de wetgever(s) toegekende recht op terugbetaling in geld geen gebruik mag maken, heeft deze consument blijkens artikel 7:509 lid 5 onder b BW recht op volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen.”

Conclusie
Op grond van de wet heeft u recht op terugbetaling van de reissom binnen 14 dagen na het annuleren van de pakketreis door de reisorganisatie. Het aangeboden voucher sluit dit recht op terugbetaling uit. Ik raad u aan om bij de reisorganisatie aan te geven dat u het voucher niet wenst te accepteren en dat u terugbetaling van de reissom of aanpassing van de vouchervoorwaarden, zodat u dan na verloop van de geldigheidstermijn alsnog terugbetaling van de reissom kunt vorderen. Als u er onderling niet uitkomt dat raad ik u aan om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Reizen.

De lange periode tussen het aanbieden van het voucher en het uitblijven van enige reactie uwerzijds is een gedraging waaruit kan worden begrepen dat u afziet van (voorlopige) terugbetaling. De vouchervoorwaarden zijn, gelet op uw wettelijke rechten, erg nadelig. Veronderstelde acceptatie van deze voorwaarden zou mijns inziens niet billijk zijn.  Mijns inziens kunt u met succes alsnog terugbetaling van de betaalde reissom vorderen.

Voor meer informatie over corona-vouchers, verwijs ik u graag naar onze website.