Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete

Vraag gesteld door op 30 november 2020

Als er een auto geparkeerd staat ergens waar het blijkbaar niet mag, kunnen ze dan twee boetes geven op de zelfde dag?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U wilt graag weten of er binnen 24 uur meerdere boetes kunnen worden opgelegd voor het fout parkeren van een auto.

Ja, dit is mogelijk. In beginsel geldt bij de meeste ‘fout parkeer’ acties, dat voor iedere keer dat de overtreding wordt geconstateerd een boete kan worden opgelegd.

Ne bis in idem
Ook voor administratiefrechtelijke sancties geldt dat niemand tweemaal voor dezelfde gedraging mag worden gestraft. Omdat het fout parkeren op verschillende momenten geconstateerd kan worden, is er geen sprake van tweemaal dezelfde gedraging. Het fout parkeren op moment A, heeft dan als een andere gedraging te gelden dan het fout parkeren op moment B.

Billijkheid
In een procedure tegen een opgelegde boete kan desalniettemin geoordeeld worden dat het in de gegeven omstandigheden, niet redelijk is om twee maal een geldelijke sanctie op te leggen. Als de auto bijvoorbeeld niet verplaatst is geweest en de overtreder nog niet op de hoogte was van de eerder opgelegde boete en daardoor de overtreding eerder had kunnen beëindigen, kan de rechter de tweede boete matigen tot nihil.  

Conclusie
Binnen 24 uur kunnen meerdere boetes worden opgelegd voor fout parkeren. Er is geen sprake van een dubbele bestraffing voor eenzelfde gedraging. Als de gedraging op meerdere momenten wordt geconstateerd, geldt iedere constatering als een nieuwe strafbare gedraging.