Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bijzondere verrichting

Vraag gesteld door M. Raaijmakers op 25 november 2020

Iemand is aan het achteruit inparkeren, moet ik wachten tot hij is ingeparkeerd?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over de voorrangsregels. U wilt graag weten of naderend verkeer moet wachten op een bestuurder die achteruit zijn auto aan het inparkeren is, totdat dat voertuig geparkeerd staat.

Bijzondere manoeuvres
Op grond van art. 54 RVV 1990 moeten bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren het overige verkeer voor laten gaan. Als bijzondere manoeuvre is o.a. genoemd: achteruitrijden. Om achteruit in te parkeren moet het voertuig achteruit rijden en voert de bestuurder zodoende een bijzondere manoeuvre uit. De auto die achteruit wenst in te parkeren, zal dus voordat hij achteruit gaat rijden het overige verkeer voor moeten laten gaan.

Voor laten gaan
De verkeersregels bepalen dat een verkeersdeelnemer ander verkeer voor moet laten gaan. Dit betekend niet dat andere verkeersdeelnemers een recht op voorrang hebben. Voorrang moet men niet nemen, maar krijgen.

Art. 5 WVW 1994
Op grond van de wet is het verboden voor verkeersdeelnemers om zich zodanig te gedragen dat een gevaar op de weg veroorzaakt wordt, veroorzaakt kan worden of het overig verkeer wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Ongeval of aanrijding
Als er sprake is van een ongeval in deze situatie, kan beide partijen een verwijt worden gemaakt. Dit werkt door in de hoogte van de schadevergoeding. De verzekeringsmaatschappijen zullen op grond van de feiten en omstandigheden bepalen in welke mate de ‘eigen schuld’ heeft bijgedragen aan het ongeval en de schadevergoedingsplicht hieraan evenredig verminderen.

Conclusie
In beginsel moet een verkeersdeelnemer, voordat een bijzondere manoeuvre wordt verricht, al het verkeer voor laten gaan. Voor het naderende verkeer geldt ook dat hinderlijk of gevaarlijk gedrag is verboden. Daarbij komt dat voorrang verlenen weliswaar een verplichting is, maar voorrang krijgen geen (absoluut) recht. Ik raad u aan om te anticiperen op de situatie. Als de achteruitrijdende verkeerdeelnemer al begonnen is met zijn parkeeractie, wacht dan rustig af totdat u dit voertuig veilig en zonder verkeershinder kunt passeren.  

Voor meer informatie over de verkeersregels in Nederland, verwijs ik u graag naar onze website.