Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bijna nieuw gekochte auto blijkt schade auto te zijn

Vraag gesteld door Y. van Alebeek-van Seventer op 30 december 2020

Op 21 juni 2019 hebben wij bij Autoboulevard in Oldenzaal een 2e hands skoda octavia combi gekocht ( 13-09-2017 deel 1 afgegeven) 14.037 km op de teller, 21.950 euro betaald.
Al snel bleek dat de dodehoekassist het niet deed op de buitenspiegels. Dit kwam door het verkeerde spiegelglas?? en is onder aankoop gaantie vervangen door de garage in Oldenzaal. In oktober2019 heeft de auto zijn gebruikelijke service beurt gehad bij Skoda Zijm in Nijmegen, er is toen ook naar het haperen van het schuifdak gekeken, deze wilde niet altijd helemaal dicht, er moest soms wel 10x open en weer dicht gedaan worden voor deze helemaal sloot.
Begin 2020 is de auto naar garage geweest omdat de automatische hoogte instelling van koplampen niet goed werkte, er is geen fout ontdekt en de garage heeft de lampen handmatig lager gezet.
op 04-09-2020 hadden we ineens geel buitenspiegelglas, waar niet in te kijken viel. Auto naar Zijm gebracht, spiegels doorgebrand, 2x nieuw spiegelglas erin 234,67 euro. Auto heeft 2 dagen in de garage gestaan. Na het ophalen branden de buitenspiegels binnen 20 km rijden weer door. Opnieuw afspraak gemaakt bij Zijm. Op 14-09-2020 konden we de auto na 5 dgn garage ophalen, er was onderzoek gedaan, het lag aan de binnenspiegel die alles aanstuurde, deze is vervangen, 364,32 euro. De buitenspiegels zijn op rekening van garage Zijm vervangen. Na kleine maand begonnen er weer kleine storingen zich voor te doen. Terug naar de garage, Dit zou komen door verkeerd type binnenspiegel, kosteloos vervangen. En er zou een storing kunnen zitten in kabelboom, dit is nagemeten maar niet gevonden. auto wel weer 2 dgn kwijt geweest. Half december 2020 werden de buitenspiegels blauw, maar na op nieuw starten van auto deden ze het weer gewoon, toen deed groot licht het niet meer, en gaf de auto steeds storingen aan tijdens het rijden die er niet waren. Bij aan en uitschakelen auto verdwenen deze meldingen ook.
Afspraak gemaakt bij garage en 14-12-2020 daarheen gebracht. Ze zijn aan het zoeken geslagen en hebben donderdag 24 december gemeld dat ze het gevonden hadden. De auto blijkt een schade auto te zijn, de bijrijderskant is vervangen, de kabelboom in deurstijl is kapot en niet op juiste manier vervangen en dit leverde alle storingen en schades op. Onderzoekskosten en reparatie kosten worden op 5000 euro geschat waarvan 50 uur arbeidsloon. Na onderhandelen en overleg wil Zijm ons 10% korting geven maar dan blijft er nog een bedrag van 4500 euro over.

Wat kunnen wij verwachten van de garage waar we de auto gekocht hebben? Als ik zou bellen met de vraag of ze wisten dat het een schade auto was zeggen ze natuurlijk nee. Maar eigenlijk vind ik dat ze ons een ondeugdelijke auto verkocht hebben.

En wat kan ik vragen van Zijm de garage die de reparaties heeft uitgevoerd, is 50 uur arbeidsloon niet heel veel om vanaf binnenspiegel naar kabelboom in de rechterdeurstijl te komen, zeker omdat ze al eerder een fout in kabelboom vermoedde?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Enige tijd geleden heeft u een jonge occasion gekocht. U heeft de auto vervolgens in onderhoud gegeven bij een merkdealer. Enkele kleine problemen met de auto zijn door deze onderhoudsgarage hersteld. Onlangs werkte de buitenspiegels niet meer naar behoren. Na een omvangrijk onderzoek is door de dealergarage vastgesteld dat de auto in het verleden schade heeft gehad en dat deze schade onvoldoende duurzaam is hersteld. De kosten voor diagnose en het vervangen van de beschadigde kabelboom is begroot op ongeveer € 5.000,-. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Terug naar de verkoper
Los van een eventuele met de verkoper overeengekomen garantie, heeft u ook wettelijke rechten. Op grond van de wet heeft u recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mocht hebben. Welke redelijke verwachtingen u van een tweedehands auto mag hebben is o.a. afhankelijk van de betaalde prijs, het bouwjaar, kilometrage en de aard van het gebrek.

Als er sprake is van een gebrek wat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten op grond van de overeenkomst en dit gebrek, althans de oorzaak hiervan al aanwezig was op het moment dat de auto werd geleverd, heeft u recht op kosteloos herstel door de verkoper.

U moet de verkoper dan in de gelegenheid stellen het gebrek te verhelpen. Als u dit nalaat kunt u gemaakte kosten in beginsel niet terugvorderen van de verkoper.

Aard van het gebrek
Mits een schade op een duurzame en correcte wijze is hersteld, is er geen sprake van een gebrek als bedoeld in de wet. Een schadeverleden dat van invloed is op de (rest)waarde van een auto, wat niet vermeld is door de verkoper kan eventueel wel een grond vormen voor vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling.

Voor een geslaagd beroep op dwaling moet u kunnen aantonen, dat er een gebrek bestaat. Voorts moet u aantonen dat dit gebrek dusdanig ernstig is, dat u de auto niet gekocht zou hebben, dan wel niet gekocht zou hebben voor deze prijs. In de praktijk is het lastig om te voldoen aan deze bewijsopdracht die samengaat met een beroep op dwaling.

In dit geval is de schade niet op een voldoende duurzame en correcte wijze hersteld. U mocht verwachten, gelet op de betaalde prijs, kilometrage en leeftijd van de auto, dat er geen problemen waren met de kabelboom. De bedrading van een auto behoort een autoleven lang mee te gaan. Na een duurzaam en correct schadeherstel mag in ieder geval verwacht worden dat de kabelboom in de eerste 6 jaar na de reparatie, geen gebreken vertoond.

Onderhoudsgarage
De opdracht tot het onderzoek naar de oorzaak van het gebrek en herstel van het gebrek is aan een ander autobedrijf gegeven dan van welk bedrijf u de auto heeft gekocht. Met de onderhoudsgarage bent u een overeenkomst aangegaan op grond waarvan de garage de oorzaak van het gebrek heeft vastgesteld. Als u besluit deze overeenkomst voortijdig te beëindigen, zult u de reeds gemaakte onderzoekskosten aan deze garage moeten vergoeden. Hoewel het genoemde aantal uren fors is, is er volgens onze automotive experts niet direct aanleiding om te veronderstellen dat dit buitenproportioneel is. Bovendien is deze garage bereid gebleken tot coulance en heeft het eerder een coulance regeling toegepast.  

Conclusie
Als u de verkoper in de gelegenheid had gesteld het gebrek te verhelpen, dan had de verkoper op grond van art. 7:17 jo. 7:21 BW het gebrek kosteloos moeten verhelpen. Door de verkoper niet in de gelegenheid te stellen om het gebrek te verhelpen, heeft u formeel uw rechten verspeelt.

Als de kabelboom (nog) niet is vervangen/hersteld, dan kunt u de verkoper alsnog aanspreken tot herstel van de kabelboom. De onderzoekskosten zult u aan de onderhoudsgarage moeten betalen op grond van de met deze garage gesloten overeenkomst.

Ik raad u aan om de verkoper het gebrek voor te houden. U kunt de verkoper juridisch niet dwingen tot het vergoeden van (een deel van) de onderzoekskosten, maar mogelijk blijkt de verkoper bereid tot coulance.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit, verwijs ik u graag naar onze website.