Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aansprakelijkheid aanrijding Frankrijk

Vraag gesteld door op 20 december 2020

Mijn zoon is afgelopen zomer aangereden met de auto in Frankrijk, door een Francaise die bij het verlaten van een rotonde naar verluid op zijn weghelft van een tweebaans weg raakte. Mijn zoon heeft hierbij ternauwernood uit kunnen wijken naar de berm en daarmee een frontale botsing weten te voorkomen. Echter zijn bij de aanrijding de linker buitenspiegels van beide auto's vernield en heeft mijn zoon wat ruitschade aan zijn auto vanwege het dichtklappen van zijn buitenspiegel. De Franse tegenpartij beschuldigde mijn zoon terplekke van het ongeval en wilde geen medewerking verlenen tot invullen van een Europees schadeformulier of assistentie van politie.  Mijn zoon heeft zelf de politie ter plaatse laten komen en daardoor zijn er tussen partijen gegevens uitgewisseld. Ook heeft hij een groot aantal foto's van de situatie en schades gemaakt, maar terplekke is geen schadeformulier opgemaakt, noch is er door een van beide partijen iets getekend. Mijn zoon heeft ter plekke telefonisch zijn verzekeraar in Nederland op de hoogte gesteld.
Bij thuiskomst heeft mijn zoon keurig zijn kant van een nieuw schadeformulier ingevuld en opgestuurd naar zijn verzekeraar, inclusief de gemaakte foto's. Daar beide partijen zeggen niet schuldig te zijn aan de aanrijding en de bewijsvoering lastig is aangezien de auto's aan de kant waren gezet alvorens de politie ter plekke kwam, blijft naar mijn idee de schuldvraag onduidelijk.
Nu heeft de tegenpartij onze zoon aansprakelijk gesteld voor geleden schade en eist het schadebedrag op van mijn zoon's verzekeraar. De verzekeraar van mijn zoon denkt hiertoe verplicht te zijn, maar naar mijn mening stelt hij daarbij mijn zoon indirect aansprakelijk voor het ongeval en de schades, terwijl hier naar mijn idee onvoldoende bewijs voor is. Mijn zoon heeft vanwege zijn WA verzekering en onduidelijke schuldvraag zijn eigen schade voor eigen rekening laten repararen, maar zit uiteraard niet te wachten op verhoging van premie als gevolg van uitbetaling van een schade waarvan de schuldvraag niet duidelijk is.
Mijn vraag is, hoe moet een verzekeraar hiermee omgaan? Moet er niet op zijn minst enig bewijs  zijn in de vorm van een door mijn zoon getekend schadeformulier dat aangeleverd wordt door de tegenpartij? Dat is er namelijk niet. Hoe wordt de schuldvraag en daarmee de schade-afhandeling in zo'n geval geregeld? En wat voor rechten heeft mijn zoon?

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Uw zoon heeft afgelopen zomer een aanrijding gehad met de auto in Frankrijk met een Franse tegenpartij. Doordat hij goed kon uitwijken is de schade beperkt gebleven tot kapotte buitenspiegels en wat ruitschade. De Franse tegenpartij verleende geen medewerking tot het invullen van een Europees schadeformulier en met tussenkomst van de politie zijn er wel gegevens uitgewisseld. Uw zoon heeft zelf een schadeformulier ingevuld en dit naar zijn verzekering gestuurd, samen met foto's. De tegenpartij heeft nu uw zoon aansprakelijk gesteld en uw verzekeraar is van plan de schade uit te keren. Uw zoon is het hier helemaal niet mee eens. U heeft hierover de volgende vragen:
-Moet er niet enig bewijs zijn in de vorm van een door mijn zoon getekend schadeformulier?
-Hoe wordt de schuldvraag en de schade-afhandeling in zo'n geval geregeld? En wat zijn de rechten van mijn zoon.

Bewijs
U geeft in uw mail aan dat uw zoon zelf ook een schadeformulier naar zijn verzekeraar heeft gestuurd. Deze formulieren worden naast elkaar gelegd en er wordt een inschatting van de verkeerssituatie gemaakt en van wie er aansprakelijk is in die situatie. Er wordt ook gekeken naar verklaringen van eventuele getuigen.

Aansprakelijkheid
De autoverzekeraar heeft een zelfstandige bevoegdheid om aansprakelijkheid te erkennen en om schade uit te keren. Daarvoor heeft de verzekeraar geen toestemming van u nodig. De verzekeraar wordt namelijk zelf aansprakelijk gesteld. De verzekerde, uw zoon in dit geval, heeft er recht op dat de verzekeraar een schadeclaim zorgvuldig behandelt en de verzekeraar zal ook uw versie van het verhaal goed moeten meenemen. 

Oneens met standpunt van de verzekeraar
Bent u het niet eens met het standpunt van de verzekeraar dan kunt u hierover in eerste instantie een klacht indienen bij de verzekeraar zelf en om uitleg vragen waarom de verzekeraar de schade wil uitkeren. Komt u er niet uit met de uitleg van de verzekeraar dan kunt u een klacht indienen over onzorgvuldig handelen van uw verzekeraar bij het KIFID (Klachten Instituut Financiële Dienstverlening). 

Meer informatie over klachten over een verzekeraar, vindt u op onze website.