Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voorrangsregeling

Vraag gesteld door op 13 september 2020

In de bijgevoegde link vindt u een verkeerssituatie die regelmatig verwarring veroorzaakt.

Mocht de link niet werken, het betreft de kruising tgv Kapelstraat 125, Uden waarbij er rechts een woonerf begint. Ondanks dat het verkeer van rechts uit een woonerf komt, is er geen doorlopend trottoir dat zou kunnen aangeven dat het om een uitrit gaat. ook de kruising is verder gelijkwaardig. Wie heeft hier voorrang, het verkeer dat rechtdoor gaat of het verkeer dat van rechts, en dus uit een woonerf komt?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U hebt een vraag over een voorrangssituatie. U wilt graag weten of het verkeer dat het woonerf verlaat het verkeer op de Kapelstraat voor moet laten gaan.

Voorrang verlenen

Op grond van art. 15 RVV1990 moeten bestuurders op een kruising van rechts komende bestuurders voor laten gaan. Dit is anders als de van rechts komende bestuurders van een onverharde weg een verharde weg op willen rijden of als er sprake is van een tram. Een tram heeft altijd voorrang. Daarnaast moeten bestuurders die een bijzondere manoeuvre verrichten het overige verkeer voor laten gaan.

Bijzondere manoeuvres

Op grond van art. 54 RVV1990 moeten bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren het overige verkeer voor laten gaan. Als bijzondere manoeuvre is o.a. genoemd het in- of uitrijden van een uitrit.

Uitrit

De betekenis van een zogenoemde uitritconstructie is in de jurisprudentie ontwikkeld. Een uitrit is een uitrit als het voor een ieder bij het naderen van de uitrit duidelijk is dat er sprake is van een uitrit. Verder kenmerkt een uitrit zich door verlaagde trottoirbanden en van doorlopende bestrating die de trottoirs aan weerszijden van de uitrit verbindt.

Erven

Voor woonerven gelden geen bijzondere voorrangsregels. Alleen als er sprake is van een uitrit gelden de voorrangsregels met betrekking tot het verrichten van een bijzondere manoeuvre.

Conclusie

Het woonerf is niet begrensd met een zogenoemde uitrit-constructie. Er is geen sprake van een uitrit. Bestuurders op de Kapelstraat moeten bestuurders van rechts komende vanuit het woonerf voor laten gaan.