Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verzekerd zijn

Vraag gesteld door op 23 september 2020

Aug. 2020 spier / peesletsel r. schouder opgelopen. Geen operatie (conservatieve behandeling). Onduidelijk of ik auto mag rijden. Arts en fysiotherapeut (specialistisch) zeggen van wel. Verzekeringstechnisch ook? Naar operatie 6 tot acht weken niet op medische gronden.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft spier- en peesletsel opgelopen aan uw rechterschouder. Uw arts en fysiotherapeut zien geen bezwaren tegen het besturen van een auto met uw aandoening. U wilt graag weten of u een auto mag besturen en welke invloed uw aandoening op een uitkering door uw verzekering kan hebben.  

De wet

De hoofdregel is dat het verboden is om een gevaar op de weg te vormen of het verkeer te hinderen (Artikel 5 Wegenverkeerswet). Als uw aandoening van negatieve invloed is op veilige deelname aan het verkeer, is het zodoende niet toegestaan om te rijden.

Regeling eisen rijgeschiktheid 2000

Bepaalde aandoeningen zijn opgenomen in de Regeling eisen geschiktheid 2000. In deze ministeriele regeling worden aandoeningen beschreven en de voorwaarden waaronder met deze aandoening toch deelgenomen kan worden aan het verkeer. Schouder- en peesletsel in de schouder is als aandoening niet opgenomen in deze regeling.

Aansprakelijkheid

Als u betrokken raakt bij een ongeval kan een lichamelijke (of geestelijke) aandoening van invloed zijn, bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en de afwikkeling door uw verzekering. Als het ongeval in verband kan worden gebracht met uw aandoening, dan kan uw verzekering dekking (gedeeltelijk) uitsluiten.

Conclusie

Er bestaat geen wettelijke regeling die het besturen van een voertuig met de door u genoemde aandoening verbiedt. Zolang u met deze aandoening veilig en verantwoord kunt rijden en het voertuig goed kunt besturen, geldt er geen verbod.

Hoewel er geen (wettelijk) verbod bestaat, loopt u wel een (financieel) risico ingeval van betrokkenheid bij een ongeval. U bent zelf verantwoordelijk om te beoordelen of het veilig is de auto in te stappen.

Voor meer informatie over aansprakelijkheid bij een ongeval verwijs ik u graag naar onze website.