Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verloren lading

Vraag gesteld door op 18 oktober 2020

Op maandag 19 oktober reed ik op de a12 bij Reeuwijk. Daar zag ik een ijzeren beugel van een vrachtwagen afglijden. Deze is tegen mijn auto aangekomen. Van de klap heb ik gelijk de auto langs de kant gezet. Hierdoor is de vrachtwagen doorgereden en heb ik hem niet kunnen staan houden. Ik heb wel de gegevens van het bedrijf kunnen lezen. Ik heb contact gezocht met het bedrijf maar hun geloven mijn woord niet. Ze willen bewijs. Is er een mogelijkheid om aan dit bewijs te komen. Misschien in samenwerking met Rijkswaterstaat?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Op maandag 19 oktober is er een ijzeren beugel van een vrachtwagen gevallen ten gevolge waarvan er schade is ontstaan aan uw auto. U heeft alleen de gegevens van het bedrijf wat op vrachtwagen stond kunnen aflezen. Het betreffende bedrijf ontkent betrokkenheid en is niet bereid om een schadeformulier in te vullen, zonder aanvullend bewijs. U wilt graag weten hoe u aan bewijs kunt komen. Ook wilt u graag weten wat u kunt doen als u geen bewijs kunt leveren.

Rijkswaterstaat
Waarschijnlijk heeft Rijkswaterstaat de ijzeren beugel nabij het ongeval van de weg gehaald. Door te informeren bij Rijkwaterstaat kunt u waarschijnlijk aannemelijk maken dat het ongeval heeft plaatsgevonden en na eventueel expertiseonderzoek kan de waarschijnlijkheid, dat de schade is ontstaan door de betreffende beugel, worden vastgesteld. Ik raad u aan om contact op te nemen met Rijkswaterstaat en nadere informatie daar op te vragen.

Waarborgfonds Motorverkeer
Mogelijk kunt u de schade claimen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Voor een succesvolle aanspraak op een vergoeding uit dit fonds moet aangifte zijn gedaan bij de politie. Ook moet u in dat geval bewijs leveren dat er schade is ontstaan, dat de schade is veroorzaakt door het verloren onderdeel van het andere motorvoertuig en dat de schade in Nederland is ontstaan.

Conclusie
Ik raad u aan om informatie in te winnen bij Rijkwaterstaat over de betreffende beugel en eventueel over het motorvoertuig dat de schade (indirect) heeft veroorzaakt. Om een eventuele aanspraak te maken op vergoeding uit het Waarborgfonds Motorverkeer moet u aangifte bij de politie doen binnen 14 dagen na het ongeval. Ik raad u aan om deze aangifte te verzorgen.

Graag verwijs ik u naar de website van Rijkswaterstaat voor nadere informatie en het informatienummer. Voor nadere informatie over het Waarborgfonds Motorverkeer, verwijs ik u graag naar onze website.