Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersregels rode fietspad

Vraag gesteld door N. Kersten op 3 november 2020

Bij ons in de wijk achtste barrier in Eindhoven 30km zone kom je bv de wijk inrijden via de rijssellaan. De rode fietspaden zijn op hetzelfde niveau als de weg. Als je de rijssellaan in komt rijden zijn er twee wegen van rechts en het rode fietspad is op de weg van rechts doorgetrokken. Als ik daar rij de wijk in op de Fransebaan dan zijn de rode fietspaden allemaal onderbroken bij wegen van rechts. Bij de onderbroken rode fietspaden bij wegen van rechts heeft als het verkeer van rechts voorrang. Maar hoe zit dat met de wegen van rechts even daarvoor waar de rode fietspaden doorgetrokken zijn. Wat zijn dan de verkeersregels voor fietsers en gelden die dan ook voor automobilisten? Op google maps kan je de situatie zien en ik heb er ook foto's van vanuit de auto.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Het is u opgevallen dat de fietsstrook in een gedeelte van de woonwijk steeds stopt bij de kruispunten (t-splitsingen) en daarna weer doorgaat, terwijl in een ander gedeelte van de woonwijk de fietsstrook doorloopt over de kruisingen. Het is u duidelijk dat de kruisingen waarop de fietsstrook niet is doorgetrokken, de fietsers voorrang moeten verlenen aan bestuurders die van rechts komen. U wilt graag weten welke verkeersregels gelden op de weg waar de fietsstroken doorlopen over de kruisingen.

Verkeersregels
Er is geen verschil tussen de beide situaties qua verkeersregels. Er gelden geen bijzondere voorrangsregels voor de fietsstroken die zijn doorgetrokken over de kruisingen.

Op de fietsstrook mogen automobilisten niet parkeren of stilstaan. In het geval waar de fietsstrook niet doorgetrokken is over de kruising mag een automobilist ook niet stilstaan, omdat het verboden is stil te staan op een kruising.

Bij een fietsstrook met een doorgetrokken streep mogen automobilisten ook niet op de fietsstrook rijden. In beide situaties is er geen sprake van een doorgetrokken streep die de fietsstrook van de rijbaan scheidt. Zodoende mogen automobilisten in beide situaties op de fietsstrook rijden.

Dat fietsers gebruik ‘moeten’ maken van de fietsstrook volgt uit de verplichting om zoveel mogelijk rechts te houden. Deze regel geldt ook als er geen fietsstrook is aangebracht.

Weginrichting
Volgens onze verkeerskundige is het verschil in de weginrichting waarschijnlijk niet beleidsmatig bepaald. Waarschijnlijk is dit vanuit toeval ontstaan, door bijvoorbeeld een ander moment van asfaltering van de wegen. Opvallend is dat het wegbeeld op beide wegen niet klopt met de snelheidslimiet. Wegen met een maximale snelheid van 30 km/u hebben normaliter een klinkerverharding en geen scheiding van rijbanen. Ook horen fietsstroken niet op een 30 km/u-weg. Verkeer op een 30 km/u-weg deelt de weg en behoort rekening met elkaar te houden. Waarschijnlijk heeft de wegbeheerder gekozen om van de richtlijnen af te wijken vanwege de bus-route.

Conclusie
Er is geen verschil tussen beide situaties wat de verkeersregels betreft. De verkeerssituatie is onduidelijk en zorgt voor verwarring. Ik raad u aan om de situatie met de lokale verkeeradviseur van de politie te bespreken. Vaak is de handhaafbaarheid ook een probleem op dit soort wegen. Eventueel kunt u samen met deze verkeersadviseur en de wijk- of buurtraad vervolgens aandacht voor deze onduidelijke situatie vragen bij de gemeente als wegbeheerder.

Voor meer informatie over de verkeersregels in Nederland, verwijs ik u graag naar onze website.