Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersboete Italië

Vraag gesteld door op 16 november 2020

betreft verkeersboete Italie, gedateerd25-08-2019, ontvangen op 27/10/2020. Graag wil ik de bestanden aan u sturen, kan dat ?

Concreet is de vraag: is deze boete verjaard ?

Het betreft overigens een boete divan mijn ouders. Zij zijn ook lid van de ANWB. Maar voor hun is het lastig dit uit te zoeken

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Uw ouders hebben een verkeersboete uit Italië ontvangen en u wilt graag weten of de brief echt is. Ook wilt u graag weten of het zinvol is om bezwaar te maken op grond van overschrijding van de 360-dagen termijn. De brief is gedagtekend op 27 oktober 2020, de overtreding zou zijn begaan op 25 augustus 2019 en zou zijn vastgesteld op 25 september 2019.

Echtheid
Er zijn voor mij geen redenen om te twijfelen aan de echtheid van deze brieven. De omschrijvingen van de overtreding, de opgelegde straf en de rechtsmiddelen hiertegen zijn in de brieven opgenomen evenals het kenteken van de auto. Ook alle overige noodzakelijke gegevens worden correct vermeld. Als uw ouders op het moment dat de overtreding werd geconstateerd in de betreffende gemeente in Italië waren, is het aannemelijk dat de overtreding is begaan en dat de boetes terecht zijn opgelegd. Graag verwijs ik u naar onze website voor meer informatie over het herkennen van een ‘echte’ buitenlandse boete.

360-dagen termijn
Uit de Italiaanse wet volgt dat een buitenlandse overtreder, binnen 360 dagen na het vaststellen van de boete hiervan op de hoogte moet worden gesteld. Als de boete u te laat is toegezonden, kunt u op die grond bezwaar maken tegen de boete. Voor het vaststellen van de overtreding moet ook de overtreder bekend zijn en moeten de persoonsgegevens van de kentekenhouder bij het kentekenregister worden opgevraagd. Als de overtreding met een huurauto is begaan, vangt deze termijn pas aan op het moment dat het verhuurbedrijf de gegevens van de huurder heeft doorgegeven aan de Italiaanse autoriteiten. In dit geval is de overtreding vastgesteld op 25 september 2019.

Corona
Vanwege het corona-pandemie is deze termijn verlengd. In sommige gevallen betekent dit verlenging van de termijn voor het tijdig toesturen van de eerste kennisgeving met drie maanden. Een bezwaar op grond van het niet tijdig toesturen van de eerste kennisgeving van de boete zal waarschijnlijk om die reden worden afgewezen.

Conclusie
Als uw ouders op het moment van de geconstateerde overtredingen in de betreffende Italiaanse gemeenten waren, zijn de boetes waarschijnlijk terecht opgelegd. De termijn voor tijdige toezending van de eerste kennisgeving van de boete is verlengd vanwege de corona-pandemie. Een eventueel bezwaar op die grond zal daarom niet slagen. Afhankelijk van het moment waarop de boete u correct is aangeboden, kunnen uw ouders volstaan met betaling van het bedrag bij de betaling binnen 5 respectievelijk 60 dagen.

Voor meer informatie over de verkeersboetes uit Italië, verwijs ik u graag naar onze website.