Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersboete Duitsland

Vraag gesteld door P. Rotte op 24 september 2020

Boete te kleine afstand houden en 1 maand rijontzegging. Hoe kan ik deze betalen en wat moet ik doen voor rijontzegging? Rijbewijs opsturen of kopie? en wat zijn de juridische mogelijkheden?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U hebt een verkeersovertreding begaan in Duitsland. De Duitse autoriteiten hebben een geldboete en een rijontzegging opgelegd voor één maand. U wilt graag weten hoe dit rijverbod geeffectueerd wordt. Ook wilt u graag weten hoe u de boete kunt betalen.

Betalen boete

U kunt het boetebedrag binnen twee weken overmaken aan Iban: DE35 5S01 0042 CI535 1CI50 31 onder vermelding van nummer 0535105031.

Rijverbod

Bij ernstige verkeersovertredingen wordt naast een geldboete ook een rijverbod opgelegd. Voor bestuurders die niet woonachtig in Duitsland zijn, wordt het rijverbod aangetekend op het rijbewijs. U moet het rijverbod binnen 4 maanden laten aantekenen op het rijbewijs. Als u niet meewerkt aan de procedure maakt u zich schuldig aan een strafbaar feit.

Inleveren rijbewijs

Het rijbewijs moet worden ingeleverd bij de bevoegde autoriteit. Dit kan per post of door afgifte ter plaatse. In uitzonderlijke gevallen kan het rijbewijs ook worden ingeleverd bij een andere autoriteit. U moet dan bij de autoriteit waar u het rijverbod wenst aan te laten tekenen vragen of dat mogelijk is.
Let op, een andere autoriteiten dan de Buβgeldstelle kan hiertoe niet worden verplicht.

Conclusie

Ik raad u aan het rijverbod z.s.m. aan te laten tekenen op het rijbewijs en de boete zsm te betalen. Late betaling zorgt dat u een hoger bedrag moet betalen, procedurekosten worden op de overtreder verhaald.

Let op, dat als u het rijbewijs in Duitsland afgeeft voor de aantekening dat u dan niet meer terug naar Nederland kunt rijden. Zorg dat iemand anders met een geldig rijbewijs terug kan rijden naar Nederland. Het rijverbod geldt alleen in Duitsland.

Voor meer informatie over verkeersboetes in Duistland verwijs ik u graag naar onze website.