Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeerde reservesleutel meegekregen

Vraag gesteld door Y. Ahlat op 31 augustus 2020

Wij hebben op 29-6-2020 een Mercedes A160D gekocht bij een autohandel in België. We hebben gevraagd of er een reserve sleutel aanwezig was, waarop er met ja op is geantwoord. We hebben 2 sleutels meegekregen. Echter kwamen we erachter dat de reservesleutel niet van deze auto is.

Bedrijf gemaild. Ze zouden het uitzoeken. Vandaag krijg ik een mail dat ze deze sleutel hebben gekregen van de vorige eigenaar en dat ze er niets aan kunnen doen. Reservesleutel laten maken kost 500,00. Ik heb naar compensatie gevraagd.

Ze schrijven: Geachte, wij hebben dezelfde sleutels meegegeven die wij hebben gekregen. Andere sleutels zijn er niet meer. Volgens vorige eigenaar zijn dit de sleutels. Wij kunnen u jammer genoeg niet verder helpen.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft in juni 2020 een gebruikte Mercedes gekocht bij een autobedrijf gevestigd in België. De auto is geleverd met twee sleutels, echter blijkt één van de sleutels niet te functioneren. Een sleutel dupliceren, kost circa € 500,-. De verkoper geeft niet thuis. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

De verkoper dient op grond van de overeenkomst zorg te dragen voor levering van twee functionerende sleutels (zoals vermeld in advertentie etc.) op grond van non-conformiteit. In Nederland is dit geregeld in art 7:17 BW juncto art 7:21 lid 1 sub a BW. Ingevolge art 7:21 lid 2 BW komen de kosten voor de duplicaatsleutel voor rekening van de verkoper.

Voor een beroep op non-conformiteit is het essentieel dat u de verkoper in de gelegenheid stelt om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, bij gebreke waarvan u uw rechten op dit punt verspeelt. Zie daarvoor deze wettekst.

Nu het consumentenrecht voort is gekomen uit Europese (EU) regelgeving, geniet de consument in België nagenoeg dezelfde bescherming als in Nederland.

Europees Consumenten Centrum

Mocht u er niet met de verkoper niet uitkomen, dan zou u uw licht eens op kunnen steken bij het Europees Consumenten Centrum (ECC). Het ECC bemiddelt (gratis) wanneer sprake is van een grensoverschrijdend consumentengeschil.

Rechtsbijstand

Mocht u over rechtsbijstand beschikken. Ga dan in de polisvoorwaarden na of er dekking is bij een dergelijk grensoverschrijdend geschil.

Mocht u nog vragen hebben, dan ben ik u graag weer van dienst.