Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Tweede reparatie voor hetzelfde euvel

Vraag gesteld door op 16 september 2020

Mijn auto is 13 septemper afgesleept nadat de wegenwacht had geconstateerd dat het druklager van de koppeling kapot was. Datzelfde druklager, inclusief een complete nieuwe koppelingset was 2 jaar geleden (20.000 km terug) reeds vervangen na koppelingproblemen (de auto had toen 250.000 km op de teller). Nu is hetzelfde onderdeel kapot en de garage wil de reparatie weer compleet in rekening brengen. Mag ik verwachten dat dit onderdeel na 20.000 km niet weer kapot hoort te zijn? Kan ik iets richting het garagebedrijf beginnen om aan te geven dat dit niet normaal is? Heb ik rechten?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Onlangs is uw auto afgesleept door de wegenwacht met een defect aan de druklager van de koppeling. Twee jaar geleden is dit onderdeel na 250.000 km als onderdeel van de vervanging van de koppelingsset vervangen. De garage wil de druklager opnieuw vervangen, maar brengt daarvoor alle kosten in rekening. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u van een product mag hebben is o.a. afhankelijk van de leeftijd, kilometrage en de aard van het gebrek. U moet als koper van het product bewijzen dat het gebrek al bestond bij aflevering. Een gebrek dat is ontstaan door verkeerd gebruik of een gebrek aan onderhoud kan niet aan de koper worden tegengeworpen.

Aard van het gebrek

De levensduur van een druklager is afhankelijk van de rijstijl van de berijder. Mede gelet op de levensduur van de vorige druklager (250.000 km) doet vermoeden, dat uw rijstijl niet van negatieve invloed geweest is op het slijten van de druklager. Van de twee jaar terug geplaatste druklager mocht u zodoende een levensduur verwachten van ongeveer opnieuw 250.000 km. Tenzij een duidelijk aanwijsbare oorzaak wordt gevonden van het defect, bijvoorbeeld een ander defect onderdeel wat het defect aan de druklager heeft veroorzaakt, bestaat het vermoeden dat de geplaatste druklager gebrekkig was.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product gebrekkig is en dit gebrek al bestond op het moment van aflevering dan kunt u van de verkoper o.a. kosteloos herstel van het gebrek vorderen. De verkoper zal het gebrek binnen een redelijke termijn moeten oplossen of toestemming geven om het gebrek op zijn kosten, door een ander te laten verhelpen. Nadat u de verkoper schriftelijk hebt verzocht om herstel en de verkoper niet binnen een redelijke termijn het gebrek verhelpt of wil verhelpen, dan kunt u het herstel door een derde laten uitvoeren en de kosten op de verkoper verhalen.

Conclusie

U hoefde de defecte druklager bij het aantal gereden kilometers niet te verwachten. Het vermoeden bestaat dat het defect al aanwezig was op het moment dat de druklager geplaatst werd. Op grond van de wet kunt u in dat geval kosteloos herstel eisen van de verkoper. Als de garage betwist dat het gebrek al bestond bij aflevering dan kan de rechter of geschillencommissie haar oordeel geven.

Ik raad u aan om het gebrek aan de verkoper voor te leggen en de verkoper (schriftelijk) aan te spreken tot kosteloos herstel op grond van art. 7:17 jo. 7:21 BW. U zult moeten bewijzen dat u het gebrek niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aflevering. Op basis van de beschikbare informatie, voorzie ik daarin geen problemen.

Als u er onderling niet uitkomt en de garage is aangesloten bij de Bovag, kunt u om bemiddeling vragen en/of het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen. Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website.