Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Secundaire rijbaan verplicht bij voor brommobiel?

Vraag gesteld door Y. v. Rijkhuizen op 19 augustus 2020

Is een gemeente of andere overheidsinstantie verplicht om naast een weg met een RVV C09-aanduiding een alternatieve, secundaire rijbaan voor tractor en of brommobiel aan te bieden? Is anders plaatsing van een onderbord OB65 verplicht?
In een brommobiel mag ik een bepaald stuk 50 km weg met zo'n bord niet op. Ernaast ligt een tweerichtings-fietspad waar ik natuurlijk ook niet op mag.
Gevolg is dat ik zeker minimaal een half uur - en via een derde gemeente - langer onderweg ben om te komen waar ik wil zijn.
Op navraag stelt de Gemeente dat het op dat specifieke stuk weg te druk is om een brommobiel te laten rijden.
De andere stukken van die weg zijn echter net zo druk en daar mag ik wel rijden, plus er is een maximum snelheid van 50 km per uur en dus kan een brommobiel ook daar prima meekomen.
Ik meen eens begrepen te hebben dat in een C09-geval de gemeente er direct naast een secundaire rijbaan moet aanbieden, maar of dat juist is?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In de wet zijn regels vastgelegd voor het plaatsen van bebording. Bijvoorbeeld qua afstand tot de weg, hoogte vanaf de grond, etc. In de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens’ staan, naast algemene eisen,  per bord deze regels vermeld. Voor het bord C09 staan hier echter geen specifieke voorschriften in. Helaas voor u is er dus geen verplichting in de wet opgenomen m.b.t. het aanbieden van een secundaire rijweg naast een rijbaan met C09 bord. 

Misschien heeft het kans om de gemeente te verzoeken het deel van het fietspad aan te wijzen als bromfietspad. Daarvoor is een zgn. verkeersbesluit nodig waarin duidelijk de overwegingen hiertoe zijn opgenomen. Op basis van een enkele gebruiker zal een gemeente hier echter niet snel toe geneigd zijn. Het is daarom verstandig om medestanders te vinden en een gezamenlijk verzoek in te dienen. Misschien kan uw dorps-/ wijkraad daarbij helpen. 

Een andere optie is het aanvragen van een persoonlijke ontheffing voor het berijden van dit gedeelte van het fietspad met uw brommobiel. Ook daarvoor moet de gemeente een besluit nemen, waarbij deze ontheffing doorgaans op uw kenteken wordt toegekend. Daarbij kan de gemeente aanvullende regels vastleggen m.b.t. verkeersgedrag (stapvoets rijden, voorrang verlenen aan fietsverkeer, etc.).

In alle gevallen geldt dat de nadelen die u ondervindt voor de gemeente voldoende aanleiding moeten geven om een aanpassing te doen.  Zet deze dus zo duidelijk mogelijk op papier. Ook speelt voor een gemeente altijd de zgn. ‘precedentwerking’ (kans op gelijke gevallen in de toekomst) een rol. Daarbij is het verstandig om met de gemeente mee te denken waarom deze situatie uniek/bijzonder is. Als een reactie van de gemeente tegenvalt /op zich laat wachten, kunt u overwegen de media te betrekken. Misschien wil b.v. de lokale krant hier een artikel aan wijden. 

Al met al is er zeker geen garantie op succes, maar er zijn nog wel een paar opties om te proberen. Wij hopen u ieder geval op weg te hebben geholpen en wensen u succes met de situatie.