Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Scheve vloer caravan acceptabel?

Vraag gesteld door H. Kuenen op 27 oktober 2020

Onze nieuwe Dethleffs Camper 470 FR caravan is augustus 2018 geleverd. De vloer bleek dermate te kraken dat de caravan terug moest naar de fabriek. Dat is begin 2019 gebeurd. Het kraken is verholpen en de dealer heeft schriftelijk verklaard dat de vloer in orde was. Door persoonlijke omstandigheden konden wij niet eerder dan medio 2020 met de caravan op vakantie. Toen bemerkten wij echter dat het vervangen deel van de vloer lager ligt (0,5-1 cm.) dan het overige deel: met een rei is duidelijk waarneembaar dat er als het ware een knik in de vloer zit. De stelling van de dealer en fabriek is dat geen enkele vloer in nieuwe caravans vlak ligt en dat ik het dus zal moeten accepteren. Ik ben het hier pertinent mee oneens (ik heb de dealer uitgedaagd mij drie nieuwe caravans te tonen met een vloer zoals de onze) en wil onderzoeken in hoeverre het redelijk is dat ik alsnog ontbinding van de koopovereenkomst (feitelijk: ik wil een nieuwe caravan) kan eisen/afdwingen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft in 2018 een nieuwe caravan gekocht. De vloer van de caravan kraakte behoorlijk als er op gelopen werd. U heeft de caravan ter reparatie aangeboden aan de verkoper die het gebrek heeft laten verhelpen door de fabrikant, door een nieuw vloerdeel te laten plaatsen. Onlangs is u gebleken dat de vloer van de caravan na deze reparatie niet recht is. De vloer loopt nu af met een hoogte verschil van ongeveer 0.5 tot 1 cm. U heeft de verkoper hiermee geconfronteerd, maar de verkoper is niet bereid hier iets aan te doen. De verkoper stelt dat caravan vloeren nooit helemaal recht zijn en dat u dit hoogte verschil zult moeten accepteren. U heeft de verkoper gevraagd te bewijzen dat meerdere (nieuwe) caravan vloeren niet recht zijn. U wilt graag weten of u ontbinding van de overeenkomst kunt afdwingen op grond van dit gebrek.

Conformiteit
Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Welke verwachtingen redelijk zijn, is o.a. afhankelijk van de betaalde prijs, de leeftijd van het product en de aard van het gebrek.

Het is aan de koper om te bewijzen dat er sprake is van een gebrek, dat hij het gebrek niet hoefde te verwachten én dat het gebrek al bestond toen het product werd afgeleverd.

Aard van het gebrek
De vloer kraakte hevig en de verkoper heeft dit hersteld door een ander vloerdeel te plaatsen. Het probleem voor u is dat het geplaatste vloerdeel lager ligt dan de rest van de vloer. Tenzij de verkoper kan aantonen dat alle vloeren in soortgelijke caravans dit hoogte verschil hebben is er mijns inziens sprake van non-conformiteit.  

Rechten bij non-conformiteit
Als er sprake is van een gebrek wat de koper niet hoefde te verwachten én dit gebrek, althans de oorzaak daarvan, al aanwezig was toen de caravan werd afgeleverd, kan de koper van de verkoper eisen dat dit gebrek kosteloos wordt opgelost. Een voorwaarde hierbij is dat de verkoper redelijkerwijs kan voldoen aan het gevorderde herstel.

Na de aanpassing door het plaatsen van een andere vloerdeel is het gebrek (het kraken) opgelost, maar ligt het vloerdeel lager t.o.v. de rest van de vloer. Het is de vraag of van de verkoper redelijkerwijs verwacht mag worden dat ook dit hoogte verschil wordt weggewerkt.

Herstel onmogelijk
De verkoper heeft aangegeven dat het gebrek niet tegen redelijke kosten verholpen kan worden. Op grond van de wet kan de koper, als de verkoper niet bereid is het gebrek te herstellen of als dit niet van hem verwacht kan worden, de overeengekomen prijs verminderen in evenredigheid met de afwijking van het overeengekomene. Ontbinden van de overeenkomst is in dit geval, mijns inziens niet mogelijk. Hoewel het hoogte verschil erg vervelend is, verwacht ik dat een rechter ontbinding niet zal toestaan omdat de afwijking van het overeengekomene te gering is om ontbinding te rechtvaardigen.

Conclusie
Mijns inziens kunt u met succes een prijsvermindering vorderen van de dealer. Dat u aanspraak maakt op prijsvermindering volgt uit art. 7:17 jo. 7:21 jo. 7:22 lid 1 sub b BW. Ik raad u aan om de dealer uw wettelijke rechten voor te houden en in overleg met de dealer de mogelijkheden te bespreken. Het zal lastig zijn en blijven om de waarde van deze prijsvermindering te begroten. Als de verkoper aantoont dat het hoogte verschil in de vloerdelen altijd bij soortgelijke caravans voorkomt, dan kunt u ook geen prijsvermindering vorderen. In dat geval is het gebrek verholpen en is de caravan in die staat gebracht die u mag verwachten van het door u gekochte product.

Als u er onderling niet uitkomt en de verkoper weigert een redelijke vergoeding voor het hoogte verschil in de vloerdelen te geven, kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen. Er vanuit gaande dat de caravan is gekocht bij een bij de BOVAG aangesloten onderneming. Anders zult u het geschil moeten voorleggen aan de rechtbank.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website.