Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schadevergoeding sleepkosten

Vraag gesteld door op 24 september 2020

in juni hebben wij onze nieuwe auto gekocht bij een BOVAG aangesloten garage. afgelopen weekend is de startmotor van deze auto stukgegaan, in de wasstraat, en diende weggesleept te worden (sleepkosten +/- 450 euro). De verkopende garage wil nu wel de reparatie maar niet de sleepkosten voor hun rekening nemen terwijl wij van mening zijn dat deze kosten gemaakt zijn door een mankement in hun product en wij hier niet verantwoordelijk voor zijn.

Onze mening hierin wordt ondersteund door de informatie op jullie website over schadevergoeding bij gebreken na aankoop van een occasion. De reden waarom de garage de sleepkosten niet wil betalen is dat dit niet door de BOVAG gedekt wordt. Hoe kunnen wij nu aanspraak maken op deze schadevergoeding? Met wie dien ik hier voor contact op te nemen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U hebt onlangs een auto gekocht. Bij een bezoek aan de wasstraat heeft de startmotor het begeven. De auto is toen weggesleept naar de verkoper. De verkoper is bereid de reparatie onder (BOVAG) garantie uit te voeren. De kosten voor het slepen van de auto wil de verkoper niet voor zijn rekening nemen. Deze bijkomende kosten vallen niet onder de BOVAG garantie. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

BOVAG Voorwaarden en Garantie

In de BOVAG voorwaarden is opgenomen dat de garantievoorwaarden geen afbreuk kunnen doen aan de wettelijke rechten die een consument heeft in het geval van een consumentenkoop. Dit is in overeenstemming met art. 7:5 BW wat voorschrijft dat er niet van de wettelijke rechten bij consumentenkoop kán worden afgeweken.

Het is dus niet relevant of de sleepkosten onder de BOVAG garantie vallen of niet, als u een wettelijk recht heeft op vergoeding van de sleepkosten.

Schadevergoeding bij consumentenkoop

Naast het recht op kosteloos herstel van het gebrek op grond van de wet, heeft u blijkens art. 7:24 BW recht op schadevergoeding. Voorwaarden hierbij is dat de schade in direct verband staat met de aansprakelijkheid van de verkoper. De verkoper had u een deugdelijke auto moeten verkopen. Doordat de auto niet voldeed aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mocht hebben, heeft u aanvullende schade geleden, de auto moest worden gesleept. Deze kosten staan in voldoende verband met de aansprakelijkheid van de verkoper en de sleepkosten kunnen dus op de verkoper worden verhaald.

Conclusie

Naast rechten uit de BOVAG garantie, heeft u wettelijke rechten. Op grond van de wet kunt u naast herstel van de auto ook vergoeding van de sleepkosten van de verkoper eisen. Ik raad u aan de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel van de auto en vergoeding van de sleepkosten.

U hoefde het gebrek niet te verwachten. Het gebrek is u duidelijk geworden binnen 6 maanden na aankoop, tenzij de verkoper kan bewijzen dat het gebrek niet bestond bij aankoop, zal hij over moeten gaan tot kosteloos herstel. De sleepkosten zijn het directe gevolg van het niet leveren van een deugdelijk product en komen voor vergoeding in aanmerking.

Omdat de garage is aangesloten bij de BOVAG, kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen. Als u er onderling niet uitkomt, raad ik u aan het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website.