Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade door steen (10cm) bij snoeien langs snelweg

Vraag gesteld door op 29 oktober 2020

Ik ben zojuist over een steen (10cm doorsnee) heen gereden op de A4. Dit was vlak naast snoeien in de berm. Gevolg: een scheur in het loopvlak van mijn velg en een klapband.

Met mij zijn er minimaal nog twee mensen op hetzelfde traject langs de snelweg gaan staan; ik vermoed met hetzelfde probleem. Kunnen wij deze schade verhalen op Rijkswaterstaat, danwel het Waarborgfonds?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent onlangs over een steen gereden op de snelweg met als gevolg een aanzienlijke schade aan uw voertuig. U wilt graag weten of u deze schade kunt verhalen. Ook wilt u graag weten bij wie u de schade moet claimen.

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is als beheerder van de Nederlandse snel- en autowegen verantwoordelijk voor het onderhoud van deze wegen. Als de weg niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, kunt u Rijkswaterstaat aansprakelijk stellen voor uw schade. Denk hierbij aan scheuren en gaten in het wegdek. Afvallende lading of schade als gevolg van werkzaamheden die door een aannemer werden uitgevoerd kunt u meestal niet op Rijkswaterstaat verhalen. Ook schade als gevolg van gladheid door winterse omstandigheden kunt u doorgaans niet op Rijkswaterstaat verhalen. Voor de bestrijding van gladheid geldt slechts een inspanningsverplichting.

Waarborgfonds Motorverkeer
Als de schade aan uw voertuig veroorzaakt is door een andere weggebruiker die onbekend is gebleven of onverzekerd bleek, kunt u de schade mogelijk claimen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Werkzaamheden aannemer
Als de schade het gevolg is van werkzaamheden die in opdracht van Rijkswaterstaat door een aannemer werden uitgevoerd, kunt u via Rijkswaterstaat de claim indienen. De betreffende aannemer is in dat geval (mogelijk) aansprakelijk voor de geleden schade en zal de schadeclaim behandelen.

Conclusie
U kunt uw schade niet verhalen op het Waarborgfonds Motorvoertuigen, omdat er geen ander voertuig betrokken was bij het ongeval. Ook is Rijkswaterstaat niet aansprakelijk omdat de schade (waarschijnlijk) het gevolg is van de door een aannemer uitgevoerde werkzaamheden. De betreffende aannemer is mogelijk aansprakelijk voor uw schade. U kunt via Rijkswaterstaat de schadeclaim indienen. Rijkswaterstaat zal de aansprakelijkheidstelling doorsturen aan de betreffende aannemer.

Voor meer informatie over aansprakelijkheid bij een ongeval, verwijs ik u graag naar onze website.

Voor meer informatie over het indienen van uw schadeclaim via Rijkswaterstaat, verwijs ik u graag naar de website van Rijkswaterstaat.