Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rijbewijs in Verenigd Koninkrijk

Vraag gesteld door op 8 september 2020

Onze dochter woont en werkt sinds 2016 in het VK. Ze is daar bezig met haar PHD, waarvoor ze ingeschreven staat bij de universiteit in Bristol en werkzaam is vanuit de Britse Geologische Dienst in Nottingham. Ze is ingezetene van het VK, maar heeft NL-nationaliteit en een NL-rijbewijs voor personenauto. Dat rijbewijs is nog 5 jaar geldig. Ze zal nog 2 à 3 jaar in het VK werkzaam blijven.

Onduidelijk is of haar NL-rijbewijs in VK geldig is en blijft (i.v.m. Brexit). Zowel in het VK als in NL kunnen we daarover op internet geen uitsluitsel vinden. Ook telefonische navraag bij ANWB bracht geen uitsluitsel, maar wel het advies om deze vraag aan u voor te leggen.

Ze is voornemens om in het VK een auto te kopen. De vraag over geldigheid is vooral van belang vanwege aansprakelijkheid bij een eventueel ongeval.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Uw dochter woont, werkt en studeert in het Verenigd Koninkrijk. Zij maakt gebruik van haar Nederlandse rijbewijs. Het is haar bedoeling om nog twee a drie jaar in het Verenigd Koninkrijk te blijven. Zij is van plan een auto in het Verenigd Koninkrijk te kopen. U wilt graag weten wat de gevolgen van Brexit zijn voor het rijden in het Verenigd Koninkrijk met een Nederlands rijbewijs.

Huidige regelgeving

Het Verenigd Koninkrijk is formeel uitgetreden uit de EU. Tijdens de transitie periode tot 31/12/2020 veranderen er nog geen regels. Tot het einde van dit jaar is het rijbewijs van uw dochter, zolang dit niet is vervallen, geldig in het Verenigd Koninkrijk en is uw dochter niet verplicht het rijbewijs om te wisselen voor een lokaal rijbewijs. Uw dochter kan het rijbewijs omwisselen op ieder door haar gekozen moment, zonder dat zij een rijexamen in het Verenigd Koninkrijk hoeft af te leggen.

Na Brexit

Op dit moment is het niet duidelijk hoe de regelgeving er vanaf 01/01/2021 uit zal zien. Het is aannemelijk dat als er geen deal gesloten wordt, de huidige Britse regels voor niet-EU buitenlandse rijbewijzen van toepassing worden verklaard op de EU-rijbewijzen. Het rijbewijs blijft dan geldig tot 12 maanden na aankomst in het Verenigd Koninkrijk, hierna is het rijbewijs niet meer geldig in het Verenigd Koninkrijk. Voor het omwisselen van het rijbewijs voor een Brits rijbewijs, zal een rijexamen moeten worden afgelegd.

Verzekering

Als u dochter een auto koopt in het Verenigd Koninkrijk dan zal zij een motorrijtuigenverzekering moeten afsluiten, voor in ieder geval schade aan derden. Meestal wordt door verzekeringsmaatschappijen een forse toeslag berekend, als een verzekeringsnemer geen lokaal rijbewijs heeft.

Conclusie

Na Brexit veranderen de regels voor het omwisselen van het rijbewijs. De dan geldende regels zijn afhankelijk van het te sluiten verdrag. Bij een no-deal Brexit ligt het voor de hand dan de bestaande regels gaan gelden, die op dit moment gelden voor niet-EU landen. Uw dochter mag dan tot 12 maanden na aankomst in het Verenigd Koninkrijk rijden op haar Nederlandse rijbewijs. Daarna moet zij dit rijbewijs omruilen voor een Brits rijbewijs. Als het rijbewijs niet voor 31/12/2020 wordt omgeruild moet uw dochter mogelijk rijexamen doen in het Verenigd Koninkrijk, voordat zij een Brits rijbewijs kan krijgen. De verzekeringspremie zal een stuk hoger zijn als uw dochter met het Nederlandse rijbewijs een autoverzekering afsluit.

Mogelijk is het afsluiten van een verzekering op een niet Brits rijbewijs niet meer mogelijk voor een langere periode dan 12 maanden. Het is op dit moment niet duidelijk hoe Nederland na Brexit om zal gaan met verzoeken om het Britse rijbewijs weer om te zetten naar een Nederlands rijbewijs. Helaas kunnen ook de ANWB Experts geen uitsluitsel geven over de uitkomst van de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Voor meer informatie over het rijden met een buitenlands rijbewijs in Nederland verwijs ik u graag naar onze website. Gedurende de transitieperiode geldt deze informatie ook voor het rijden met een Nederlands rijbewijs in een ander EU-land.