Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Reparatie auto niet geholpen

Vraag gesteld door P. Kelderman op 12 november 2020

Ik heb een Seat Leon gekocht bij de Toyota dealer.
Deze heeft een storing in het multimedia systeem.
Ik zie in het beeld scherm dagelijks verschillende menu’s voorbij komen zonder dat ik het touch scherm of knoppen aanraak.

Ook verspringt de radio constant van kanaal.
De Toyota dealer heeft mij de vrijheid gegeven deze klacht te laten verhelpen bij de VW dealer in mijn eigen woonplaats.

In het begin van mijn klacht heeft de VW dealer een storing gevonden in het touch scherm. Deze hebben ze toen vervangen. Daarna was in mijn beleving de storing niet verholpen. De klachten bleven zich voordoen.

Mijn Seat is in oktober weer een dag terug geweest naar de dealer. Ze hebben toen een update uitgevoerd. Ook dit heeft niet geholpen. Nu is mijn Seat 10-11-29 weer terug geweest naar de VW dealer. Nu zeggen ze dat de chip in het systeem vervangen moet worden.

Ik heb deze auto nu een jaar geleden gekocht met 6 maanden Bovag garantie. De klacht was duidelijk aanwezig in de garantie periode. De contact persoon bij Toyota dealer reageert niet op mijn mails. In hoeverre sta ik in mijn recht om deze klacht te laten oplossen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Ongeveer een jaar geleden heeft u een occasion gekocht bij een dealerbedrijf met Bovag-garantie van 6 maanden. Binnen deze garantieperiode is het u opgevallen dat het multimedia systeem niet goed werkt en heeft u zich voor reparatie van het gebrek gemeld bij de verkoper. Na overleg heeft u toestemming gekregen om het gebrek door een ander dealerbedrijf te laten verhelpen. Na vervanging van het scherm leek het probleem verholpen. Enkele maanden later en buiten de Bovag-garantie kwam de klacht terug. Volgens het bedrijf dat de eerdere reparatie had uitgevoerd zal de microchip van het systeem vervangen moeten worden. U heeft de verkoper om toestemming gevraagd om ook deze reparatie door het dealerbedrijf te laten uitvoeren. De verkoper reageert niet op uw verzoeken. U wilt graag weten wat u rechtspositie is. Ook wilt u graag weten welke stappen u moet zetten richting de verkoper.

Bovag garantie
Het gebrek is in eerste instantie verholpen onder de Bovag garantie. Op deze reparatie heeft u conform de Bovag-voorwaarden wederom 6 maanden garantie. Als de reparatie wel correct is uitgevoerd, maar iets anders kapot gaat en de oorspronkelijke garantie is verlopen, kan geen aanspraak meer gedaan worden op de Bovag garantie.

Conformiteit
Naast een eventuele overeengekomen garantie heeft u ook wettelijke rechten. De koper heeft recht op een product wat voldoet aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen een koper mag hebben van een auto is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, het bouwjaar, de betaalde prijs en de kilometrage.

U hoefde het defect aan het multimedia systeem in dit geval niet te verwachten. U kunt het bestaan van het gebrek aantonen door videomateriaal of door het (laten) starten van de auto bij koud weer. Gelet op de aard van het gebrek is het niet aannemelijk dat u het gebrek heeft veroorzaakt of aan het ontstaan van dit gebrek heeft bijgedragen. Het is aannemelijk dat het gebrek al bestond op het moment dat de auto werd afgeleverd. Indien de verkoper dit verlangt kan eventueel een technisch onderzoek naar het gebrek worden gedaan.

Rechten bij non-conformiteit
Als de koper kan bewijzen dat er sprake is van een gebrek en dat dit gebrek, althans de oorzaak daarvan, al aanwezig was op het moment dat de auto werd geleverd, dan moet de koper het gebrek kosteloos verhelpen. Als de verkoper niet binnen een redelijke termijn tot herstel of vervanging overgaat dan mag de koper, na ingebrekestelling van de verkoper, het gebrek door een ander laten verhelpen.

Onduidelijkheid
Het is onduidelijk of het gebrek onvoldoende is gerepareerd of dat er sprake is van een nieuw gebrek dat soortelijke klachten geeft. In het eerste geval zou aanspraak op een kosteloze reparatie op grond van de Bovag voorwaarden gevorderd kunnen worden. In het tweede geval zal de vordering gerond moeten worden op non-conformiteit.

Ingebrekestelling
In beide gevallen is de eerst volgende stap het versturen van een ingebrekestelling aan de verkoper. Hiermee geeft u de verkoper een laatste mogelijkheid om alsnog de reparatie uit te voeren of toestemming te geven om de reparatie op zijn kosten door een derde uit te laten voeren. Reageert de verkoper ook niet op uw ingebrekestelling dan kunt u op grond van de wet de kosten voor herstel door een derde verhalen op de verkoper.

Conclusie
U hoefde niet te verwachten dat het multimedia systeem niet (meer) correct zou werken gelet op de leeftijd en kilometrage van de auto. Of de verkoper het gebrek moet verhelpen op grond van de Bovag garantie of op grond van uw rechten bij non-conformiteit, blijft onduidelijk. Mijns inziens heeft u in beide gevallen recht op kosteloos herstel door de verkoper.

Ik raad u aan om de verkoper een ingebrekestelling  te sturen en als de verkoper ook dan niet reageert de reparatie uit te laten voeren door een dealerbedrijf van uw keuze. De kosten kunt u vervolgens op de verkoper verhalen op grond van art. 7:21 lid 6 BW.

Als de verkoper wel reageert, maar u er onderling niet uitkomt, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Voor meer informatie over uw rechten bij klachten na aankoop, verwijs ik u graag naar onze website.