Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Recht van opstal vakantiechalet op huurgrond

Vraag gesteld door op 11 september 2020

Wij overwegen een chalet te kopen op huurgrond. In zowel parkinformatie (droomparken) als in Recron-voorwaarden is m.i. niets geregeld over natrekking van het economisch eigendom bij faillissement van een park. Ook de huurovereenkomst van de grond geeft geen informatie hierover. Maak ik mij terecht zorgen hierover? Of is dit anders geregeld cq niet van toepassing?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U wilt een chalet kopen op gehuurde grond. U maakt zich zorgen over de gevolgen van een eventueel faillissement van het park. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is ingeval van faillissement van het recreatiepark.  

Chalet op gehuurde grond

Een chalet is doorgaans duurzaam met de grond verbonden. Door natrekking wordt de eigenaar van de grond ook (juridisch) eigenaar van onroerende zaken op zijn grond. Het zogenoemde ‘economisch eigendom’ van het chalet is slechts een afspraak tussen de eigenaar van de grond en de gebruiker van het chalet. Toch wordt in sommige gevallen toegestaan dat de ‘economisch eigenaar’ de zaak wegneemt ingeval van faillissement. Het is de vraag in hoeverre het recht tot het wegnemen van het chalet van toegevoegde waarde is. Vaak is dit gelet op de verbondenheid met de grond niet goed mogelijk zonder het chalet onherstelbaar te beschadigen.

Recht van opstal

Het is mogelijk om deze impasse te doorbreken door een recht van opstal te vestigen. De eigendom van de gehuurde grond wordt in dat geval bezwaard zodat de eigendom van de onroerende zaak op die grond aan een ander kan toekomen. Hiermee wordt natrekking doorbroken. De eigenaar van de grond moet meewerken aan het vestigen van dit recht van opstal en het vestigen van dit recht brengt kosten met zich mee. Het chalet zal zelfstandig voor de OZB worden aangeslagen.

Grond kopen

Een andere mogelijkheid is het kopen van de grond. Ondanks de zekerheid bij faillissement van het recreatiepark, blijft u wel afhankelijk van de exploitant van het park. De omliggende grond en faciliteiten blijven eigendom van de exploitant en deze kan de regels bepalen. Ook kan de campingeigenaar een vergoeding vragen voor het gebruik van de faciliteiten en/of toegang tot het park.

Conclusie

Bij faillissement van de eigenaar van de grond, loopt de ‘eigenaar’ van een chalet op gehuurde grond risico door natrekking van de onroerende zaak. Natrekking kan worden doorbroken door een recht van opstal te laten vestigen. Alternatief kan gekozen worden de grond te kopen. Voor het afdekken van het risico bij faillissement wordt wel een prijs betaald. Het chalet, eventueel met grond, wordt zelfstandig voor de OZB aangeslagen. Bovendien zal de eigenaar van de grond schadeloos gesteld willen worden en zijn er bijkomende kosten. Ook na koop van de grond of een recht van opstal mag het chalet slechts voor recreatiedoeleinden worden gebruikt. Of een chalet permanent bewoond mag worden, is afhankelijk van het bestemmingsplan van de gemeente en goedkeuring van de ondernemer.

Voor meer informatie over een chalet op gehuurde grond verwijs ik u graag naar onze website.