Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Problemen na aankoop

Vraag gesteld door op 10 november 2020

Ik heb een week geleden een auto gekocht voor 1750€. Ik wist dat de banden en het dak slecht waren en dat het schakelen achteruit moeizaam ging. Zou te maken hebben met afstellen schakelstangen. Dag na aankoop moesten de veerbollen al gevuld worden en vandaag met wisselen vd banden bleken er meer dingenq niet ok te zijn. Advies van garage hier is niet meer rijden omdat de remleidingrn dermate slecht zijn. De auto heeft lekkage versnellingsbak en verliest koelvloeistof. De auto ruikt naar LPG en met vullen lekt deze. Ik heb de verkoper gebeld dat ik dit niet oke vind en dat het een kostenplaatje gaat worden van ruim €1000 euro. Ik ben inmiddels al €425 verder. Garagehouder heeft als standpunt had je beter moeten kijken bij aankoop en wij zijn niet verantwoordelijk. Remleidingrn had keuringsstation moeten onderkennen volgens hun. Ik mag als ik ruim €1600 uitgeef wel meer kwaliteit verwachten.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een occasion gekocht bij een niet bij de Bovag aangesloten autobedrijf. Er is geen garantie overeengekomen bij de koop. Een aantal gebreken waren bekend bij aankoop, waaronder de banden. Bij het vervangen van de banden door uw garage is geconstateerd dat de remleidingen moeten worden vervangen. U kunt de auto niet meer veilig gebruiken. Daarnaast heeft u gemerkt dat de LPG installatie lekt bij het vullen, de motor koelvloeistof verbruikt en de versnellingsbak lekt. Ook moesten de veerbollen worden bijgevuld. De verkoper heeft uw verzoek om een regeling voor de kosten van reparatie afgewezen en stelt dat u beter onderzoek had moeten doen. Voor wat de remleidingen betreft zou u zich moeten melden bij het APK-keuringsstation. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is tegenover de verkoper.   

Onderzoeksplicht
De koper heeft bij het sluiten van de koopovereenkomst een onderzoeksplicht. De koper moet bepalen of hij het aanbod wenst te accepteren en of het product voldoet aan zijn verwachtingen. Als de koper duidelijk waarneembare gebreken voor lief neemt, kan de verkoper daar achteraf niet op worden aangesproken.

Conformiteit
Een product moet wel voldoen aan de redelijke verwachtingen die de koper van het product op grond van de overeenkomst mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u van een tweedehands auto mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de koopprijs, het bouwjaar en de kilometrage.

Hoe ouder en goedkoper een auto is, hoe minder u als koper mag verwachten. In ieder geval mag u verwachten dat een auto de eigenschappen heeft die voor normaal gebruik noodzakelijk zijn. Bepaalde onderdelen zullen bij een oudere auto aan vervanging toe zijn en een oudere auto vraagt meer onderhoud. Kosten voor dergelijke vervangingen en reparaties kunnen in beginsel niet verhaald worden op de verkoper, omdat het niet redelijk is om te verwachten dat een oude auto onderhoudsvrij zal zijn en geen ouderdomskwaaltjes zal hebben of krijgen.

Rechten bij non-conformiteit
Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan mag hebben én de oorzaak van het gebrek al bestond op het moment van aflevering, dan kan de koper kosteloos herstel van het gebrek wat hij niet hoefde te verwachten vorderen. Het gebrek moet dan zodanig duurzaam worden hersteld dat de auto daarna voldoet aan de redelijke verwachtingen die daaraan gesteld mogen worden.

Remleidingen
De remleidingen blijken in een zeer slechte staat te verkeren. Uw onderzoeksplicht gaat niet zover dat u de staat van de remleidingen moet controleren. U mag, ook van een goedkopere en oudere auto, verwachten dat u veilig aan het verkeer kunt deelnemen. Mijns inziens is er wat de remleidingen betreft sprake van non-conformiteit en kunt u kosteloos herstel van dit gebrek vorderen van de verkoper. De verwijzing naar het APK-keuringsstation is niet in overeenstemming met het recht. De verkoper is verantwoordelijk voor het product dat hij verkoopt. Eventueel zou de verkoper de kosten van het herstel op zijn beurt kunnen verhalen bij het keuringsstation. Voor uw rechtspositie ten opzichte van de verkoper doet dat echter niet ter zaken.  

Koelvloeistof, versnellingsbak, LPG-instalatie en veerbollen
Voor de overige ‘gebreken’ geldt dat er geen sprake is van een gebrek als bedoeld in de wet. Het (zeer regelmatig) moeten bijvullen van de veerbollen hoort bij het beeld van een auto van ruim 20 jaar oud. Ook ligt het in de lijn der verwachtingen dat een auto van die leeftijd koelvloeistof verbruikt en dat de versnellingsbak onderhoud nodig heeft of eerdaags moet worden vervangen. Zelfs lekkage van de LPG-installatie bij het vullen is niet vreemd bij een auto die er al een autoleven op heeft zitten. De koopprijs en leeftijd zorgen dat de verwachtingen die u van de auto mocht hebben niet al te hoog zijn. De genoemde gebreken passen in het beeld van een auto van die leeftijd en kunnen de verkoper niet worden verweten.  

Conclusie
Mijns inziens kunt u kosteloos herstel van de remleidingen vorderen van de verkoper. Voor het overige geldt dat er geen sprake is van gebreken als bedoeld in de wet.

Ik raad u aan om de verkoper het voorgaande voor te houden en indien nodig formeel in gebreke te stellen ten aanzien van de remleidingen. U kunt daarbij aanzeggen dat als de verkoper niet overgaat tot spoedig herstel van de remleidingen u de reparatie door een derde zal laten uitvoeren en de kosten op hem zal verhalen.

Als u er ook na ingebrekestelling niet uitkomt, zult u het geschil voor de rechter moeten brengen. U kunt geschil niet voorleggen aan een geschillencommissie, omdat de verkopende garage niet daarbij is aangesloten.

Voor meer informatie over uw rechten bij klachten na aankoop, verwijs ik u graag naar onze website.