Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Onterechte boete tolvignet Hongarije

Vraag gesteld door J. Fontijn op 17 september 2020

In april van dit jaar hebben wij een boete gekregen voor het rondrijden in Hongarije zonder vignet. Dit is onterecht, wij hebben twee vignetten van 10 dagen gekocht opeenvolgend voor de twee weken die we daar waren, deze hebben wij echter een jaar later niet meer in ons bezit.

In de ontvangen brief stond dat het bedrijf waar we de vignetten gekocht hebben een kopie moet bewaren, wij hebben hier contact mee opgenomen maar zij hebben dit niet meer. Dit hebben wij hen gemaild en erbij geschreven dat we wel een betaalbewijs nog hebben. Wij hebben van EPC geen antwoord ontvangen op onze mail of bericht dat wij hebben achtergelaten via de website.

Nu een paar maanden later hebben wij een brief van Contractum met het verzoek het inmiddels veel hogere bedrag te betalen. Ook daar krijg ik geen contact mee, via de telefoon krijg ik een bandje en hoor ik ineens niks meer, via de website werkt ons referentienummer niet.

Hoe moet ik nu verder? Krijg ik te maken met een incassobureau als ik niets doe? Ook staat er in de brief van Contractum dat EPC onze meerdere keren kennisgegeven heeft van de boete, ook dit klopt niet, ik heb maar één brief ontvangen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U hebt een brief ontvangen van Contractum inzake een boete voor het niet betalen van tol in Hongarije. U hebt destijds een vignet gekocht, maar u heeft het bonnetje van de betaalde tol niet meer. U heeft eerder een brief van EPC ontvangen met het bericht dat de verkoper van het vignet een kopie moet bewaren van ‘het bonnetje’. De verkoper had dit betaalbewijs niet meer. U heeft daarop aan EPC gevraagd hoe nu verder te handelen, maar heeft daarop nooit een antwoord ontvangen.

In de brief van Contractum staat dat u meerdere brieven heeft ontvangen van EPC en dat u door tijdsverloop nu het hoogst genoemde bedrag verschuldigd bent. U wilt graag weten wat u nu nog kunt doen en wat de gevolgen zijn als u niet betaalt aan Contractum.

Tol in Hongarije

Voor het gebruik van autowegen moet u in Hongarije tol betalen. Langs en boven de autowegen zijn camera’s geplaatst en via een computersysteem wordt gecontroleerd of de verschuldigde tol is betaald. Als blijkt dat de tol niet betaald is, wordt een hoge boete opgelegd. De autoriteiten in Hongarije werken voor de incasso van deze vorderingen samen met EPC en/of Contractum.

Geen eerdere brieven

Helaas horen wij vaker van onze leden dat er geen of minder kennisgevingen zijn ontvangen, dan dat door Contractum wordt gesteld, voordat de brief van Contractum op de mat ligt. Wij raden onze leden aan om hierover beklag te doen bij Contractum/EPC door een brief te sturen aan het postadres in het Verenigd Koninkrijk. Als geen reactie wordt ontvangen van het incassobureau, kunt u ECC Nederland vragen om te bemiddelen.

Vragen schorsen de betaaltermijn niet

EPC heeft in haar brief aangezegd dat vragen over of betwisting van de boete de betaaltermijn niet schorst. Als u in het gelijk gesteld wordt een betaalde boete terugbetaald.

Maximalisering van de boetes

U had maximalisering van de boetes kunnen aanvragen. U heeft drie boetes op opeenvolgende dagen ontvangen. Na ontvangst van de eerste brief had u EPC hierom moeten vragen en twee van de drie boetes direct moeten betalen. Een verzoek tot maximalisering van de boetes moet uiterlijk binnen 75 dagen na ontvangst van de eerste brief worden ingediend.

Incasso door Contractum

Het is bij ons bekend dat EPC en/of Contractum de incasso van de boetes voor het niet betalen van tol voor o.a. Hongarije en Noorwegen, verzorgen. Hoewel het vervelend is dat deze partijen niet via de e-mail bereikbaar zijn, is er geen reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van deze partijen. Contractum is het ingeschakelde incassobureau. Als u niet aan hen betaalt, zullen zij bij de rechter betaling kunnen afdwingen.

Betalen boete

U kunt niet bewijzen dat u de tol betaald heeft. Ik raad u daarom aan om de boete aan Contractum te voldoen. Hoe langer u wacht met het betalen van de boete, hoe hoger het bedrag dat uiteindelijk gevorderd kan worden. De kosten van de gerechtelijke procedure om u te dwingen tot betaling over te gaan, zullen op u worden verhaald.

Conclusie

Ik raad u aan om de boete aan Contractum te voldoen. U kunt niet bewijzen dat u de tol betaald heeft en het is bekend dat Contractum de incasso van tolboetes voor o.a. de Hongaarse autoriteiten verzorgt. Dat u nu het hogere bedrag verschuldigd bent, is het resultaat van het niet (tijdig) betalen van de boete. Betwisting van de boete schort de betaaltermijnen niet op. Het is niet meer mogelijk om maximalisering van de boetes aan te vragen.

Als u niet aan Contractum betaalt, kan het incassobureau de rechter vragen om een vonnis. Na het halen van dit vonnis kan Contractum u dwingen om tot betaling over te gaan. De procedurekosten worden in dat geval ook op u verhaald.

Voor meer informatie over tol in Hongarije verwijs ik u graag naar onze website.