Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Nieuwe Opel Astra blijft trillen

Vraag gesteld door J. Gier op 9 september 2020

17-01-2020 ben ik eigenaar geworden van een nieuwe Opel Astra 1.0 gekocht bij Opel dealer. Medio febr. teruggegaan naar de garage omdat de auto tussen 70 en 85 km/u onaangenaam trilt. Na uitbalanceren was het probleem niet opgelost.

Dealer zou bij Opel Ned. naar een oplossing informeren. Daar ging geruime tijd overheen en na een aantal keren vragen en aandringen werden in mei de motorsteunen vervangen. Dit had geen resultaat. Weer terug naar de dealer, welke er weer erg lang over deed om met een volgende reparatie, het opnieuw vervangen van de motorsteunen, het probleem nog niet heeft kunnen oplossen.

Op 21-07-2020 een mail gekregen waarin aangegeven werd dat de vakantie inging en er 20-08 op de zaak terug zou worden gekomen. Dit was op 30-08 nog niet gebeurd, waarna ik contact heb opgenomen en met de dealer een afspraak gemaakt om op 07-09 een gesprek heeft plaatsgevonden waar de dealer mij aangaf de auto niet te (kunnen) repareren en het voorstel deed om de auto in te ruilen voor een exact dezelfde auto maar met een bijbetaling van € 2000,-.

Mijn vraag is nu of er wel een bijbetaling gedaan moet worden en welke andere mogelijkheden zijn er verder nog? Is het ook mogelijk om een schadevergoeding te vragen en hoeveel?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Medio januari 2020 heeft u een nieuwe Opel Astra geleverd gekregen. Vanaf het begin openbaarde zich een trilling bij een snelheid tussen de 70 - 85 km/u. De dealer heeft tevergeefs geprobeerd het gebrek te verhelpen. De dealer stelt thans voor de auto om te ruilen voor een nieuw exemplaar tegen bijbetaling van € 2.000,-. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

Non-conformiteit art 7:17 BW

Nu vast is komen te staan dat de auto ondeugdelijk is en onherstelbaar is, maakt dat u recht heeft op vervanging ex art 7:21 lid 1 sub c BW. Ingevolge art 7:21 lid 2 BW dient vervanging kosteloos te geschieden. Het Europese Hof van Justitie heeft dit destijds bevestigd in het Quelle-arrest.

Quelle arrest

ro. 41: Ingeval de verkoper een niet-conform goed levert, voert hij de verbintenis die hij bij de verkoopovereenkomst is aangegaan, niet correct uit en moet hij dus opkomen voor de gevolgen van de slechte uitvoering van die verbintenis. Dat de consument, die de verkoopprijs heeft betaald en zijn contractuele verbintenis dus correct heeft uitgevoerd, een nieuw goed ontvangt ter vervanging van het niet-conforme goed, levert geen ongerechtvaardigde verrijking op. Hij ontvangt slechts met vertraging een goed dat in overeenstemming is met de bepalingen van de overeenkomst, een goed dat hij van meet af aan had moeten ontvangen.

Rechtsbijstand

Mocht u met de dealer niet tot een vergelijk komen, dan adviseer ik u uw eventuele rechtsbijstand in te schakelen.

Geschillencommissie

Geschillen met een BOVAG aangesloten autobedrijf kunt u ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Daarbij dient u zich op non-conformiteit te beroepen en vooral niet op fabrieksgarantie.
 
NB: Houdt u mij s.v.p. op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.