Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Niet eens met factuur

Vraag gesteld door op 4 november 2020

Heb in feb, 2020 een gebruikte vw tiguan gekocht met een halfjaar garantie. Net na de gerantie periode is de turbo vervangen, nu ben ik het niet eens met de factuur die hij heeft opgemaakt. Nu komt erbij dat er sins een tijdje een rammeltje in de auto zit, oorzaak de koppeling van de compressor die op de waterpomp zit. Ik wil het wel laten repareren maar kan dit nog onder een coulante regel.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Begin 2020 heeft u een occasion gekocht met 6 maanden garantie. Kort na het verlopen van deze garantie ging de turbo kapot. U heeft  de auto ter reparatie aangeboden aan de verkoper en die heeft de turbo vernieuwd. Kort na deze reparatie is gebleken dat nu een koppeling van de compressor op waterpomp defect is. De garage heeft een korting gegeven op de vervanging van de turbo. U wilt graag weten of u ook recht heeft op een korting op de kosten voor deze tweede reparatie of vervanging.

Garantie
Bij de koopovereenkomst bent u met de verkoper een garantie van 6 maanden overeengekomen. Deze termijn van 6 maanden is verlopen, zodat u geen aanspraak meer kunt maken op deze garantiebepalingen.

Conformiteit
Naast de eventuele aanvullende garanties die u met de verkoper van een product overeen kunt komen, heeft u ook wettelijke rechten. Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die de koper op grond van de overeenkomst van het product mag hebben. Welke redelijke verwachtingen een koper van een product mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de betaalde prijs, het bouwjaar en de kilometrage.

Gebrek
De turbo van een auto is aan slijtage onderhevig. Van een turbo mag een gemiddelde levensduur worden verwacht van ongeveer 150.000 km. Dat de turbo eerder kapot ging duidt op een gebrek in het onderdeel wat al aanwezig was toen u de auto kocht.

Van de koppeling van de compressor op de waterpomp mag volgens onze automotive experts een levensduur verwacht worden van 10 jaar. Ook voor dit onderdeel geldt dat de kortere levensduur in de praktijk duidt op een gebrek dat al aanwezig was op het moment dat de auto aan u werd geleverd.

Onze automotive experts zien geen verband tussen beide gebreken. Het is niet aannemelijk dat het herstel van de turbo het gebrek aan de koppeling van de compressor heeft geleid.

Rechten bij non-conformiteit
Als u als koper kunt bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat u niet hoefde te verwachten én dit gebrek al bestond op het moment van aflevering, dan kunt u kosteloos herstel vorderen van de verkoper.

Herstel
Het herstel van een gebrek betekent dat de auto in die staat wordt gebracht, die u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. U heeft als u kosteloos herstel vordert geen recht op nieuwe onderdelen, maar een recht op een duurzame oplossing voor het gebrek.

Conclusie
Mijns inziens kunt u kosteloos herstel van de verkoper van de auto vorderen op basis van uw wettelijke rechten zoals neergelegd in art. 7:17 jo. 7:21 BW. Omdat herstel van een gebrek geen recht op nieuwe onderdelen inhoudt, is een kortingsregeling op de reparatie/vervanging het meest voor de hand liggend. Op de vervanging van de turbo heeft u redelijke korting gekregen, een soortgelijke regeling voor de tweede reparatie is mijns inziens een redelijke oplossing.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit, verwijs ik u graag naar onze website.