Niet betaling van tol autowegen Italië

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 24 september 2020

Vandaag ontving ik een brief van Nivi S.p.A. Firenze inzake 'niet betaling van tol autowegen volgens artikel 176 italiaanse verkeerswet'. Mandaat verleend door aotostrade per l'italia spa. Het betreft de datum 30-07-2018. Tolstation Rosignano (oprit) naar tolstation Padova Sud (afrit). Ik betaal altijd met VISA. Er zijn die dag 2 kleine afschrijvingen geweest. Maar geen tolrekening zoals vermeld van €28,80 en met deze vordering bijkomende kosten tot een totaalbedrag van €63,26.

Hoe zit dit nu? Ik kan me niet voorstellen dat ik de tolweg af kan komen zonder te betalen. Ik ben me dus van geen kwaad bewust. Wat nu? Moet zo'n boete niet binnen 365 dagen verstuurd worden volgens de italiaanse wetgeving? Afschriften van bonnetjes heb ik natuurlijk niet meer.

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een brief ontvangen van het Italiaanse incassobureau Nivi. Het incassobureau vraagt u om de niet betaalde tol alsnog te betalen vermeerderd met rente, incasso- en procedurekosten. U betaalt de verschuldigde tol altijd met Visa Card en u wilt graag weten of de naheffing tol terecht aan u is opgelegd. Ook wilt u graag weten of de incassobrief u tijdig is verstuurd.

Incassobrief

Als u op het moment van de overtreding in Italië op vakantie was, is het aannemelijk dat de naheffing terecht is opgelegd. Bijna alle snelwegen in Italië zijn tolwegen. Het is goed mogelijk dat een slagboom openstond of dat u per ongeluk via een verkeerde rijbaan de tolweg hebt verlaten. De tol raak verschuldigd voor het gebruik van (een gedeelte van) de snelweg en betalen in Italië kan ook achteraf.

Problemen met het betalen van tol

Langs de Italiaanse snelweg zijn diverse servicecentra met de aanduiding Punto Blu. Voor vragen over de tolwegen en mislukte betalingen kunt u hier terecht. Het is raadzaam om bij twijfel over de (niet) betaalde tol e.e.a. te bespreken bij een Punto Blu servicepunt. Hiermee voorkomt u incasso van de verschuldigde tolbedragen en de bijkomende kosten achteraf.

Verjaring en kennisgeving

De verjaringstermijn van deze vordering is 10 jaar. Deze boete valt niet onder het Kaderbesluit inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties. Voordat betaling in Nederland kan worden afgedwongen, zal een rechterlijk vonnis moeten zijn gewezen. Het CJIB in niet bevoegd om betaling af te dwingen op verzoek van de Italiaanse autoriteiten. Doorgaans geldt hoe later u betaalt, hoe hoger de bijkomende kosten en/of boete zal zijn.

De termijn voor het tijdig toesturen van de kennisgeving van de overtreding geldt niet voor het naheffen van tol. De 360-dagen termijn geldt voor verkeersovertredingen, het niet betalen van tol is in Italië geen verkeersovertreding.  

Conclusie

Waarschijnlijk heeft u de Italiaanse tolweg verlaten zonder tol te betalen, omdat een slagboom openstond of omdat u een verkeerde rijbaan heeft gekozen. De naheffing van de tol is gerechtvaardigd en de incasso door Nivi in opdracht van de Italiaanse autoriteiten is gebruikelijk. Hoewel Nivi u pas na gerechtelijke tussenkomst kan dwingen om tot betaling over te gaan, is het raadzaam om gehoor te geven aan het verzoek van Nivi. Een terechte naheffing behoort betaald te worden en (te) late betaling zorgt voor hoge bijkomende kosten. Er geldt geen termijn waarbinnen de naheffing u moet hebben bereikt. Het niet (tijdig) betalen van tol is in Italië geen verkeersovertreding.

Voor meer informatie over tol in Italië verwijs ik u graag naar onze website.