Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Meningsverschil Stella fietsen

Vraag gesteld door J. Bregman op 25 oktober 2020

Ik kocht in juni 2020 een nieuwe fiets bij Stella. Volgens de papieren die ik heb gekregen bij de koop is mijn eerste servicebeurt aan huis gratis. Nu het zover is, brengt Stella € 35,00 in rekening. Volgens hen zijn de regels per april veranderd. Dus in mijn papieren staat dat het gratis is en het is mondeling toegezegd bij de koop. Kunt u mij adviseren wie er gelijk heeft. Moet ik de € 35 betalen of kan ik dit weigeren.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een meningsverschil met Stella Fietsen over de verschuldigdheid van kosten voor de eerste servicebeurt. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

U bent in mijn perceptie niet gehouden enige betaling te verrichten betreffende de eerste servicebeurt, nu in de koopovereenkomst c.q. toepasselijke algemene voorwaarden vermeld staat, dat de eerste servicebeurt gratis is, dient men deze afspraak ook na te komen. Bovendien is een en ander bij het sluiten van de koopovereenkomst ook nog eens mondeling toegezegd.

Nu de verkoper van Stella Fietsen klaarblijkelijk is uitgegaan van de oude voorwaarden en deze oude leveringsvoorwaarden ook nog eens aan u ter hand heeft gesteld, dient voor rekening en risico van Stella Fietsen te blijven.

Voorts valt mij in de algemene voorwaarden van Stella Fietsen op dat ze er een consument onvriendelijke wijze van geschillenbeslechting op na houden. Anders dan bij een BOVAG aangesloten rijwielhandelaar kunt u bij een geschil met Stella Fietsen, dit geschil niet ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Tweewielers!

Mocht u er met Stella Fietsen niet uitkomen, laat u mij dit dan s.v.p. weten.