Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Loslatende raamrubbers/inlegbiezen ramen Eriba Nova 485 GL net 27/28 maanden oud

Vraag gesteld door J. Spijkerman op 22 november 2020

Op 16 mei 2018 is mijn nieuw gekochte caravan Eriba Nova 485 GL geleverd. In september 2020, net na de zgn. 2-jaarsgarantie, ontdek ik dat raamrubber/inlegbies bij voor- en keukenraam in de linker bovenhoek is losgelaten. Ik controleer alle ramen en zie bij alle ramen soort bolling of lucht onder de inlegbiezen. Ik heb de indruk dat af fabriek raamrubbers/inlegbiezen niet goed, mogelijk te krap, zijn aangebracht. De caravan is immers pas 27/28 maanden oud. Ik maak foto’s die ik aan mijn Eriba-dealer stuur met verzoek om alles (kosteloos) te controleren en (kosteloos) te herstellen bij de beurt in april/mei 2021.

Het antwoord van de dealer is dat dit niet onder garantie valt en de dealer geeft het navolgende aan: “Helaas zien wij dit wel eens bij deze inlegbiezen. Soms later maar ook eerder zoals bij u. Bij sommige merken caravans krimpt het en bij sommige gaat het bollen. Uiteraard is dit te repareren. Wij korten ze dan in en leggen tussen de raambevestigingen een nieuw stuk. ..... Als u deze wilt laten maken dan behoort dat tot onderhoud van uw caravan....”
Ik vind dit verbazingwekkend en ben onaangenaam verrast door de reactie van de dealer. Ik mag toch zonder meer van een Eriba-caravan verwachten dat raamrubbers/inlegbiezen niet zomaar gaan krimpen of gaan bollen of door welke oorzaak dan ook loslaten 27/28 maanden na levering van mijn caravan. De vraag is of mijn stelling hierin juist is. Ik heb de dealer inmiddels gewezen op het feit dat ik niet zomaar een caravan heb maar een Eriba Nova 485 GL en dat er in Nederland sprake is van een wettelijke garantietermijn op producten, ook op een caravan. Onder verwijzing daarnaar heb ik de dealer nogmaals om een reactie gevraagd. Ik ben in afwachting van die reactie.  

En ik vraag mij bovendien af of de door de dealer aangegeven reparatie (inkorten en tussen raambevestingen nieuw stuk leggen) wel afdoende is, c.q. de juiste reparatie is.

Graag ontvang ik de mening/advies van de Anwb-experts over mijn stelling en of de aangegeven reparatie wel de juiste is. Bij voorbaat hartelijk dank.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft in mei 2018 een nieuwe caravan gekocht. Onlangs is het u opgevallen dat de inlegbiezen niet goed op de plaats zitten. De rubbers bollen op en het lijkt alsof er lucht achter zit. U heeft dit gemeld bij de dealer, die geeft aan dat dit voorkomt en dat u dat voor uw rekening kunt laten herstellen. De reparatie zou in dat geval bestaan uit het inkorten van de biezen en het inleggen van een nieuw stuk. U bent van mening dat u dit niet hoeft te verwachten van een caravan van amper 2,5 jaar oud en wenst kosteloos herstel door de verkoper. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is en of de voorgestelde reparatie het probleem zal oplossen.

Garantie
Partijen kunnen een garantie overeenkomen als onderdeel van een koopovereenkomst. Partijen zijn vrij om de inhoud van een commerciële garantie te bepalen. Na verloop van de garantietermijn, kan op deze garantiebepalingen geen aanspraak meer worden gemaakt.

Conformiteit
Naast een eventuele overeengekomen garantie heeft u ook wettelijke rechten. De koper heeft recht op een product wat voldoet aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Welke redelijke verwachtingen een koper mag hebben van een auto is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, het bouwjaar, de betaalde prijs en de kilometrage.

U hoefde het opbollen en eventueel loslaten van de inlegbiezen, niet te verwachten. Gelet op de aard van het gebrek is het niet aannemelijk dat u het gebrek heeft veroorzaakt of aan het ontstaan van dit gebrek heeft bijgedragen. Het is aannemelijk dat het gebrek al bestond op het moment dat de caravan werd afgeleverd. Indien de verkoper dit verlangt kan eventueel een technisch onderzoek naar het gebrek worden gedaan.

Rechten bij non-conformiteit
Als de koper kan bewijzen dat er sprake is van een gebrek en dat dit gebrek, althans de oorzaak daarvan, al aanwezig was op het moment dat de caravan werd geleverd, dan moet de verkoper het gebrek kosteloos verhelpen. Als de verkoper niet binnen een redelijke termijn tot herstel of vervanging overgaat dan mag de koper, na ingebrekestelling van de verkoper, het gebrek door een ander laten verhelpen.

Voorgestelde reparatie
Naar het oordeel van de dealer zal het probleem worden verholpen door de inlegbiezen in te korten en een nieuw stuk in te leggen. Er bestaat voor mij geen reden om te twijfelen aan de effectiviteit van deze ingreep.

Conclusie
Ik raad u aan om de verkoper (schriftelijk) nogmaals te confronteren met het opbollen van de inlegbiezen én dat u meent dat u recht heeft op kosteloos herstel op grond van art. 7:17 jo. 7:21 BW. Los van een eventueel wettelijk recht, getuigt het niet kosteloos willen verhelpen van dit gebrek in ieder geval van weinig klantgerichtheid. Als u er onderling niet uitkomt kunt u het geschil vervolgens voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Deze commissie zal bepalen of het opbollen van de inlegbiezen kosteloos hersteld moet worden of dat het herstel voor eigen rekening behoort te blijven.

Voor meer informatie over uw rechten bij klachten na aankoop, verwijs ik u graag naar onze website.