Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Lang durende reparatie

Vraag gesteld door op 3 november 2020

Mijn auto, een Renault Twingo (bj 2012), staat inmiddels 5 weken bij de garage van de merkdealer. Van de ene op de andere dag startte mijn auto niet meer. Alles deed het, behalve starten. De Wegenwacht vermoedde een probleem in de software en kon dit niet ter plaatse oplossen. Op diens advies mijn auto naar de Renault dealer laten brengen.

Pas na veel navraag kreeg ik na 10 dagen de eerste diagnose: de rekeneenheid was kapot en moest vervangen worden. Het kostte kennelijk nogal wat inspanning om het probleem te vinden. Inclusief onderzoekskosten (a 450 euro) zou de reparatie (onderdelen, montage, kalibratie) zo'n 1100 euro bedragen. Hier heb ik akkoord voor gegeven. Na een week zo de auto gerepareerd zijn.

Een dag na de afgesproken termijn bleek het probleem toch complex; er waren meer storingen en er was meer onderzoek nodig. Hoe lang dit extra ging duren kon men niet zeggen. Ik heb afgesproken om de garage nog eens 3 uur onderzoek te laten doen. Dit stelde Renault zelf voor. 2 uur daarvan doen zij onbelast, omdat het hele proces inmiddels al erg lang duurt.

Na meermaals vragen naar de stand van zaken kreeg ik in de 5e week na het brengen van mijn auto te horen dat de garage er zelf ook niet uit kwam. Een specialist van de Renault(importeur) komt vrijdag naar mijn auto kijken.

Inmiddels duurt het gehele proces erg lang en moet ik steeds zelf vragen hoe de reparatie verloopt. Mij is in eerste instantie toegezegd dat de reparatie 1100 euro zou kosten. Daar gaf ik ook akkoord voor.

Nu acht ik het voorstelbaar dat de kosten verder oplopen, zonder dat ik daar expliciet toestemming voor heb gegeven. Kennelijk is de merkdealer niet in staat om haar eigen type auto's te repareren (en ook niet binnen een redelijke termijn).

Wat is in deze situatie een redelijke verwachting?

Ik begrijp de inspanningsverplichting. Echter, de toezegging dat de reparatie zou volstaan met het herstel van de rekeneenheid a 1100 euro, betekent mijn inziens ook een reparatieverplichting die niet ineens duurder kan worden.
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Onlangs lukte het niet om uw auto te starten. De wegenwacht moest helaas concluderen dat zij de auto niet rijdend konden krijgen en uw auto is naar de Renault dealer gebracht. Volgens de dealer moest de rekeneenheid worden vervangen, inclusief de kosten voor diagnose zou de rekening naar verwachting ongeveer € 1100,- zijn. Ondanks de inspanningen van de garage is het probleem nog altijd niet gevonden en inmiddels is de importeur/fabrikant uitgenodigd om het probleem vast te stellen. Voor het verdere onderzoek is overeengekomen dat één uur aan onderzoekskosten voor uw rekening zou komen. Inmiddels staat de auto 5 weken bij de garage en zal eerdaags een specialist vanuit de fabrikant nader onderzoek verrichten.

U wilt graag weten in hoeverre de dealer gehouden is aan de prijsafspraak en welke aanvullende kosten u kunt verwachten.

Aard gebrek
Het is nog altijd niet duidelijk welk onderdeel defect is en welke reparatie nodig zal zijn om de auto weer rijdende te krijgen. Pas nadat de oorzaak is gevonden en duidelijk is welke reparatie zal moeten worden uitgevoerd, kan de prijs voor de noodzakelijke reparatie worden gegeven.

Kosten voor uw rekening
U bent overeengekomen dat in ieder geval € 450,- aan onderzoekskosten vermeerderd met één extra arbeidsuur voor uw rekening zal komen. U zult in ieder geval deze kosten moeten betalen. Ook staat vast dat de rekeneenheid niet vervangen hoefde te worden. De kosten voor dit onderdeel hoeft u, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat dit onderdeel hoe dan ook vervangen moest worden, niet te betalen.

Overeenkomst
De omvang van de overeenkomst van opdracht was het vervangen van de rekeneenheid. Deze opdracht is impliciet ingetrokken en vervangen voor de opdracht tot diagnose van het probleem. Om te voorkomen dat u achteraf een geschil hierover zou krijgen, raad ik u aan om (schriftelijk) met de dealer overeen te komen dat de rekeneenheid niet vervangen hoeft te worden en dat de overeenkomst zich beperkt tot het vaststellen van het probleem en het geven van een prijsopgave voor de reparatie die noodzakelijk blijkt. Ook raad ik u aan om duidelijk af te spreken dat als de onderzoekskosten boven een bepaald bedrag dreigen te komen er overleg over het vervolg moet plaatsvinden.

Geen vervoer
Er is geen sprake van een vervanging onder garantie of aanspraak op een wettelijk recht waardoor u een afdwingbaar recht heeft op vervangend vervoer. Omdat de reparatie nu wel erg lang duurt is het niet onredelijk om de dealer te vragen naar de mogelijkheden voor vervangend vervoer. Afhankelijk van het onderliggende probleem en de handelswijze van de dealer kunt u de eventuele kosten voor dit vervangende vervoer achteraf terugvorderen.

Conclusie
Omdat de oorzaak van het probleem nog niet bekend is, kan er nog geen oordeel worden gegeven over de handelswijze van de dealer en een eventueel recht op schadevergoeding. Als u de overeenkomst voortijdig beëindigd zult u een redelijke vergoeding moeten betalen voor de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden. Ik raad u aan om duidelijke (schriftelijke) afspraken te maken over het vervolg. Ik raad u aan om vooralsnog de opdracht te beperken tot een diagnose van het probleem en een begroting voor de kosten voor het uitvoeren van de reparatie die dan nodig blijkt. Mijns inziens is het niet onredelijk om te vragen om een oplossing voor vervangend vervoer. Kosten voor vervangend vervoer kunt u eventueel verhalen op de dealer als achteraf blijkt dat de dealer niet zo heeft gehandeld als dat van een professioneel opdrachtnemer verwacht mag worden.

Voor meer informatie onderhoud en reparatie van uw auto, verwijs ik u graag naar onze website.