Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garage aansprakelijk of niet? Motor vastgelopen

Vraag gesteld door op 9 november 2020

Ik heb een bmw 118i uit 2008 met motorcode N43. Ik heb 2 weken terug een reparatie van de distributieketting laten uitvoeren bij een bmw specialist (niet bovag). Met gedachte dat als ik het preventief zou doen, mijn motor niet in de soep zou lopen (kwaaltje van N43). Mij is verteld dat de onderste ketting geleider gebroken was, maar geen schade heeft aangericht, dus ik hoefde me geen zorgen te maken. Nadat ik de auto opgehaald heb, heb ik er een week in kunnen rijden en toen is de motor alsnog vast gelopen. Nadat ik de auto terug heb laten slepen naar de garage, werd mij verteld dat er blijkbaar toch wel schade is aangericht, ze vonden ineens metaal deeltjes in het carter. Maar volgens hen, op het moment van reparatie was dat er nog niet. Dat lijkt mij dus het slijpsel van de net vastgelopen motor.

Nu lijkt mij dit een raar verhaal. Ze hadden in mijn ogen de zaken goed moeten controleren en schoon moeten maken. De werking van de oliepomp en dergelijke moeten controleren om garant te kunnen staan.

Nu staan ze niet garant voor hun werk, ze proberen me een nieuwe motor op mijn kosten aan te smeren. Nu lijkt mij dat dit gewoon onder garantie moet vallen, aangezien zij niet de juiste diagnose gesteld hebben en mij verkeerd hebben ingelicht. Wat is mijn recht hier in? Hoor ik dit vergoed te krijgen of zijn de kosten voor mezelf?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft uw auto ter reparatie aangeboden aan een autogarage. De distributieketting is vervangen en het garagebedrijf heeft u verteld dat de onderste ketting geleider gebroken was. Op dat moment heeft het garagebedrijf geen gevolgschade waargenomen en zij hebben u verteld dat u zich geen zorgen hoefde te maken. Na een week gebruik is de motor alsnog vast gelopen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Onduidelijke oorzaak
Het is niet duidelijk of het vastlopen van de motor het gevolg is van een onjuiste reparatie/vervanging van de distributieketting. Het is goed mogelijk dat de motorische schade hiervan losstaat en de motor al op zijn laatste benen liep. Als deze motorische schade, die mogelijk al aanwezig was voor de reparatie door het garagebedrijf, het garagebedrijf niet noodzakelijk had moeten opvallen binnen de reparatieopdracht, dan bestaat er geen recht op schadevergoeding.

Omvang opdracht
U stelt dat de garage u onjuist heeft geïnformeerd over de staat van de motor en eventuele gevolgschade. Het is afhankelijk van de omvang van de opdracht of hieruit een schadevergoedingsplicht kan volgen. Als de opdracht beperkt was tot het vervangen van de distributieketting, dan zal het lastig zijn om te bewijzen dat de garage tekort is geschoten in de nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst. Als onderzoek naar eventuele gevolgschade expliciet onderdeel was van de opdracht en de garage hierin tekort is geschoten, dan kunt u zich mogelijk beroepen op dit gebrekkige onderzoek. Het zal in de praktijk lastig zijn om de omvang van de opdracht te bewijzen.

Bewijsopdracht
Als u een vergoeding wenst, zult u moeten bewijzen dat de schade het gevolg is van een onzorgvuldig handelen van de garagist. De oorzaak van motorschade, kan meestal worden vastgesteld door een technisch (motorisch) onderzoek. Graag verwijs ik u naar de website van DEKRA, voor nadere informatie over het laten uitvoeren van een dergelijk onderzoek.

Conclusie
U zult moeten bewijzen dat de garage onzorgvuldig heeft gehandeld bij de vervanging van de distributieketting en/of zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet correct is nagekomen. Dit bewijs kan met een technische expertise worden geleverd. Immers uit de oorzaak van schade kan worden afgeleid of de garage (waarschijnlijk) een fout heeft gemaakt bij de reparatie of dat het de garage had moeten zijn opgevallen dat er al gevolgschade bestond of te verwachten viel. Ik raad u aan om onderzoek naar de oorzaak van de schade te laten verrichten door DEKRA.

Voor meer informatie over klachten na onderhoud, verwijs ik u graag naar onze website.