Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Fabrikant elektrische fiets failliet. Wie is aansprakelijk?

Vraag gesteld door op 23 augustus 2020

Op 25-02-2016 elektrische fiets gekocht bij fietswinkel in Oosterhout. Merk: TREKT T600Sl+ op deze fiets zijn de electra onderdelen van BionX.
Bionx is inmiddels failliet en fietswinkel is ook geen dealer meer van Trek-fietsen. De fiets is ruim 4 jaar oud dus er is ook geen garantie meer.
Thans heb ik problemen met de elektrische achterwielmotor (als de fiets niet wordt aangedreven slingert er iets in de motor, het lijkt net of er een slag in mijn achterwiel zit). Ik ben naar Wim de Vos gegaan voor reparatie omdat ik meende dat er een kleine slag in mijn achterwiel zat. Wim de Vos zegt dat hij een kleine slag uit mijn achterwiel heeft gehaald maar dat het probleem binnen in de motor zit en dat hij die niet open kan maken omdat het een click-fix systeem is dat alleen Bionx zou kunnen repareren maar die is failliet dus jammer maar helaas (Hij heeft voor deze reparatie geen kosten berekend) In principe wilt dit dus zeggen dat mijn fiets dusdanig beschadigd is dat hij waardeloos is. Ik vind dat je van een elektrische fiets met een nieuwwaarde van 2700,00 euro echter mag verwachten dat die een langere levensduur heeft dan 4,5 jaar en dat Wim de Vos ook aansprakelijk is voor de reparatie (voor een redelijk bedrag ?? of misschien is er wel sprake van een verborgen gebrek??) Graag hoor ik van u wat mijn rechten hierin zijn en de verplichtingen van Wim de Vos. Als aanvullende vraag: is deze beschadiging eventueel te verhalen op de fietsverzekering ??

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft enkele jaren geleden een nieuwe e-bike gekocht van het merk Trekk. Onlangs heeft u de fiets ter reparatie aangeboden aan de verkoper. U veronderstelde dat er een kleine slag in het achterwiel zat. De verkoper heeft een kleine slag in het achterwiel gerepareerd, maar heeft hierbij aangegeven dat de klachten niet volledig zijn verholpen. Naast de slag in het achterwiel is er een defect geconstateerd aan de achterwielmotor. Alleen de fabrikant van de achterwielmotor zou de noodzakelijke reparatie kunnen uitvoeren. Deze fabrikant is echter failliet verklaard. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Conformiteit
Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben, zijn afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en kilometrage van het product. In beginsel moet u als koper bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop.

Gebrek
Een achterwielmotor hoeft zelden te worden vervangen. Bij normaal gebruik en onderhoud van de e-bike, mag u een levensduur verwachten van een achterwielmotor van ruim 10 jaar. Volgens onze e-bike expert zijn de problemen met de oudere e-biketypes van Trek bekend. Vooral de problemen met de achterwielmotoren van Bionx komen helaas veel voor.

Bij normaal gebruik en onderhoud van e-bike hoefde u dit gebrek niet te verwachten. Gelet op de aard van het gebrek is het aannemelijk dat de oorzaak van dit gebrek al bestond op het moment van aflevering van de e/bike.

Rechten bij non-conformiteit
Als een product gebrekkig is en dit gebrek al bestond op het moment van aflevering dan kunt u van de verkoper o.a. kosteloos herstel van het gebrek vorderen. De verkoper zal het gebrek binnen een redelijke termijn moeten oplossen of toestemming geven om het gebrek op zijn kosten, door een ander te laten verhelpen. Nadat u de verkoper schriftelijk hebt verzocht om herstel en de verkoper niet binnen een redelijke termijn het gebrek verhelpt of wilt verhelpen, dan kunt u het herstel door een derde laten uitvoeren en de kosten op de verkoper verhalen. Als vervanging of herstel onmogelijk is dan kunt u de overeenkomst ontbinden en de betaalde prijs, gecorrigeerd voor de afschrijving bij gedwongen terugname, terugvorderen van de verkoper.

Conclusie
U hoefde het gebrek niet te verwachten. Ik raad u aan om het gebrek aan de verkoper voor te leggen en de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel op grond van art. 7:17 jo. 7:21 BW. U zult moeten bewijzen dat u het gebrek niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aflevering. Mocht de verkoper het gebrek niet op eerste verzoek willen verhelpen dan kunt u een technische expertise laten verrichten door een expertisebureau, bijvoorbeeld door DEKRA .

Alternatief raad ik u aan om te overwegen om de e-bike in te ruilen. Trek Nederland in Harderwijk bekijkt het probleem rondom BionX en geeft soms een extra bonus op de inruilprijs. U kunt Trek bereiken via telefoonnummer  088-4500699.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website.