Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Caravan na verkoop lekkage, wat zijn onze rechten als verkoper?

Vraag gesteld door op 13 augustus 2020

Op 18 mei 2020 hebben wij de caravan (ERIBA TROLL, bouwjaar 2001) verkocht als particulier. Vooraf zijn we de technische staat en alle gebreken nagegaan met de kopers. Wat daarbij nadrukkelijk ter sprake kwam was een lekkage aan rechter achterkant van de caravan (dit heeft plaatsgevonden in voorjaar 2018). Dit euvel is bij de ERIBA dealer (BOVAG) verholpen. Rekening van de reparatie is in bezit van de huidige eigenaar. In 2019 hadden wij nog een seizoenplaats in Nederland. Ondanks alle weersgesteldheden geen last van lekkage gehad.

Recent, 06 -08 -2020, ontvingen wij het volgende appje van de koper dat de caravan behoorlijk lekkage heeft gehad.

Het blijkt nu dus dat er wederom lekkage is opgetreden op de plaats waar ie in het verleden ook al eens gelekt heeft en wat dus toen is gerepareerd door de dealer. Daarop hebben wij het volgende appje teruggestuurd:

“Dit is wel erg vervelend allemaal en dit hebben wij ook niet voorzien. wij hebben de reparatie van de vorige lekkage wel gemeld. En dat deze toen is gerepareerd met bon en getest met een regendouche en toen was het goed, wij zijn er daarna nog twee keer mee op vakantie geweest en was het goed en geen lekkage." Wij hebben geadviseerd om bij terugkomst dan de caravan bij de dealer te laten nazien wat er nu aan de hand is. Daar was de caravan altijd in onderhoud en reparatie. Opmerking: de koper heeft nu, na de lekkage, aangegeven dat hij geen vertrouwen heeft in de in 2018 gedane reparatie van de dealer.

Voor de verkoop op 18 Mei 2020 is er samen met de koper  een “ANWB-koopovereenkomst toercaravan en aanhanger”, ingevuld en ondertekend.

Hierop onder punt 8 Nadere afspraken nog vermeld: Verkoper garandeert goede werking van de caravan in die zin dat deze geen ernstige gebreken vertoont. Opmerking: Dit hadden wij als verkoper nooit ingevuld als we wisten dat er ernstige gebreken waren aan de caravan.

Op deze koopovereenkomst is ook bij punt 5 aangestipt dat de caravan wordt verkocht zonder keuring, de koper heeft ook geen aankoopkeuring uitgevoerd.
Wij hebben alle gebreken gemeld en doorgesproken, wat bij ons bekend was.
Vervolgens na de koop in mei zijn de kopers 3 keer met de caravan op vakantie geweest en de caravan heeft vanaf mei en tot heden buiten gestaan. Ze waren bij de eerste 2 vakanties tevreden over de caravan. Pas bij de 3de vakantie is de lekkage ontstaan.

De koper vindt het een significant gebrek van de caravan en eist een ''passende" oplossing van onze kant.

Wij hebben nu de volgende vragen:

Vraag 1: Wat zijn onze rechten in deze situatie en wie zou de eventuele reparatie kosten in deze  moeten betalen?

Vraag 2: Stel koper zou alsnog de koop te niet willen doen vanwege deze lekkage, kan hij dat eisen? Zo ja wat zijn dan onze rechten, van de verkopers?

Vraag 3: Hoelang na de koop kan de koper terugvallen op de ANWB koopovereenkomst? En wat voor invloed heeft de onder punt 8 eerder genoemde afspraak? (wat eerder genoemd is in deze mail)

Opmerkingen: De kopers hebben dus geen aankoopkeuring laten uitvoeren en wij hebben alles eerlijk qua gebreken waar zover wij van op de hoogte waren benoemd, inclusief de reparatie van de lekkage van 2018.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Mei 2020 heeft u als particulier uw toercaravan uit 2001 verkocht aan een particulier. Een antal maanden na levering eist de koper herstel van een gebrek aan het dak. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

Zover ik uit uw woorden kan opmaken, heeft u naar eer en geweten de koper volledig geïnformeerd of het onderhoud, uitgevoerde reparaties in het verleden als de staat van de caravan. Samen met de koper heeft u op de specifieke plek een test uitgevoerd, waarbij de koper met eigen ogen heeft kunnen waarnemen dat de caravan geen lekkage vertoonde, waarop de koper tot koop van de caravan is overgegaan.
 
Vervolgens heeft de koper de caravan na levering tweemaal gebruikt zonder dat er zich enig gebrek heeft geopenbaard. Oftewel; uit de bovengenoemde test als het gebruik (2x) nadien, bleek er geen sprake van enig gebrek. Het is thans aan de koper om te bewijzen dat het gebrek bij levering reeds toch aanwezig was.
 
Voorts dient de koper zich te realiseren, dat hij destijds niet een nieuwe, doch een caravan van bijna 20 jaar heeft aangeschaft, derhalve geen nieuwe of jonge occasion. De verwachtingen van de koper dienen dan ook op grond van voornoemde te worden getemperd.
 
Voorts heeft koper verzaakt de caravan voor aanschaf te laten onderwerpen aan een aankoopkeuring, waardoor koper zijn onderzoeksplicht heeft verzaakt.

Conclusie

Ik zie geen enkele juridische grondslag voor u als particuliere verkoper om de koper tegemoet te komen in zijn vordering.