Betalen tol Italië

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 29 augustus 2020

Op 28 juli 2018 rijden wij op de snelweg A4 in Italië. Op het gedeelte Milano Est tot Brescia Est betalen wij €7,50 tol met onze creditcard. Op 10 augustus 2018 (terugweg naar huis) gaan wij ook weer bij Brescia Est de snelweg op. Bij de tolpoort Milano Est pakt de tolautomaat onze creditcard niet. We besluiten contant te betalen.

In voor ons onverstaanbaar Italiaans, wordt tot ons gesproken via de tolautomaat. In het scherm verschijnt een bedrag van €76,10. Hoewel we direct zoiets hadden van: "dit klopt niet", besluiten we toch met biljetten te betalen. Het daarvoor bestemde biljettenbakje gaat open en ik stop €90,- aan biljetten in het bakje (ik had niet kleiner). Het bakje gaat dicht, maar de biljetten steken voor een groot deel uit het bakje. De slagboom gaat open. In een splitsecond denk ik: "als ik nu doorrijd, pakt de volgende automobilist mogelijk dit geld mee". Daarom besluit ik het geld terug te pakken en door te rijden. Daarmee heb ik dus geen tol betaald.

De bon heb ik nog steeds bewaard, waar ook het bedrag van €76,10 op staat. Vervolgens heb ik nooit meer wat gehoord, totdat ik afgelopen woensdag 26 augustus 2020 een brief krijg, met het verzoek om alsnog geld te betalen. Het bedrag van €76,10 + €3,02 rente + 34,40 voor incasso en procedurekosten. Totaal €113,52. Op de enveloppe staat alleen de afzender: Postbus 1089, 6801 BB Arnhem. Uiteraard heb ik hier geen goed gevoel bij en denk dat ik 'getild' wordt.

Natuurlijk ben ik bereid de tol (€7,50 + rente) te betalen, maar geen €76,10! Ik heb geen flauw idee wat ik moet doen en of mijn vermoedens (dat ik 'getild' wordt) juist zijn. Ik heb de bon van de tolautomaat nog steeds bewaard en ook de recent ontvangen brief heb ik in bezit. Ik wil deze stukken graag overleggen, maar kan deze stukken niet bij dit bericht voegen. Mijn vraag is of u mij bij dit vraagstuk kunt helpen. Ik wil uiteraard het juiste verschuldigde bedrag voldoen. Graag verneem ik van u.

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een brief ontvangen van het Italiaanse incassobureau Nivi. Het incassobureau vraagt u om de niet betaalde tol alsnog te betalen vermeerderd met rente, incasso en procedurekosten. U bent het niet eens met de hoogte van het verschuldigde tolbedrag en u vraagt zich af of het incassobericht echt is.

Incassobrief

Er zijn voor mij geen redenen om te twijfelen aan de echtheid van deze brief. Alle noodzakelijke gegevens worden vermeld. Het is bij ons bekend dat het incassobureau de boetes namens de Italiaanse autoriteiten incasseert. Als u op het moment van de overtreding in Italië op vakantie was, is het aannemelijk dat de boete echt is.

Verjaring en incasso

De verjaringstermijn van deze vordering is 10 jaar. Deze boete valt niet onder het Kaderbesluit inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties. Voordat betaling in Nederland kan worden afgedwongen, zal een rechterlijk vonnis moeten zijn gewezen. Het CJIB in niet bevoegd om betaling af te dwingen op verzoek van de Italiaanse autoriteiten. Doorgaans geldt hoe later u betaalt, hoe hoger de bijkomende kosten en/of boete zal zijn.

Hoogte tolbedrag

Omdat de tolwegexploitant niet heeft kunnen vaststellen waar u de tolweg bent opgereden is het hoge tarief berekend. Als u kunt aantonen waar u de tolweg bent opgereden, kan het verschuldigde tolbedrag worden aangepast.

Problemen met het betalen van tol

Langs de Italiaanse snelweg zijn diverse servicecentra met de aanduiding Punto Blu. Voor vragen over de tolwegen en mislukte betalingen kunt u hier terecht. Het is raadzaam om bij twijfel over de (niet) betaalde tol e.e.a. te bespreken bij een Punto Blu servicepunt. Hiermee voorkomt u incasso van de verschuldigde tolbedragen en de bijkomende kosten achteraf.

Conclusie

Aangezien u gebruik heeft gemaakt van (een deel) van de tolweg bent u tol verschuldigd. De boete en de naheffing van de tol is opzichzelfstaand gerechtvaardigd en de incasso door Nivi in opdracht van de Italiaanse autoriteiten is gebruikelijk. Hoewel Nivi u pas na gerechtelijke tussenkomst kan dwingen om tot betaling over te gaan, is het raadzaam om gehoor te geven aan het verzoek van Nivi. Een terechte naheffing behoort betaald te worden en (te) late betaling zorgt voor hoge bijkomende kosten.

De verschuldigde tol is desondanks waarschijnlijk op een te hoog bedrag vastgesteld. Als u kunt aantonen op welk moment u de tolweg bent opgereden, kunt u het tolbedrag laten aanpassen. Ik raad u aan om contact op te nemen met Nivi en de mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie over tol in Italië verwijs ik u graag naar onze website.