Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bekeuring uit Italië

Vraag gesteld door op 23 september 2020

Op 19-09-20 bekeuring ontvangen per post, brief heeft datum 07-09-20 van gemeente Occhiobello. Overtreding begaan op 02-08-19. Overtreding:het negeren van stopteken door politie. Kenteken van huurauto klopt en die dag zijn wij daar geweest. Wij hebben beide niet geconstateerd dat er een stopteken gegeven is. Vragen:

  • Is deze bekeuring verjaard?
  • Hoe te handelen?
Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een brief ontvangen uit Italië waarmee u op de hoogte gebracht wordt van een boete voor een verkeersovertreding en als bijkomende straf aantekening van 6 strafpunten op het rijbewijs. U zou een stopteken genegeerd hebben. U wilt graag weten hoe u op deze boete en strafpunten moet reageren. Ook wilt u graag weten of de boete tijdig aan u is verstuurd en of de boete verjaard is.

Echtheid

Er zijn voor mij geen redenen om te twijfelen aan de echtheid van deze brief. De omschrijving van de overtreding, de opgelegde straf en de rechtsmiddelen hiertegen, zijn in de brief opgenomen evenals het kenteken van de (huur)auto. Alle noodzakelijke gegevens worden correct vermeld. U was op het moment dat de overtreding werd geconstateerd in de betreffende gemeente in Italië. Het is aannemelijk dat de overtreding is begaan en dat de boete terecht is opgelegd.

Procedure boete en bezwaar

Uit de Italiaanse wet volgt dat een buitenlandse overtreder, binnen 360 dagen na het vaststellen van de boete hiervan op de hoogte moet worden gesteld. Als de boete u te laat is toegezonden, kunt u op die grond bezwaar maken tegen de boete. Omdat de overtreding met een huurauto is begaan, vangt deze termijn pas aan op het moment dat het verhuurbedrijf de gegevens van de huurder heeft doorgegeven aan de Italiaanse autoriteiten. Het zal daarom lastig zijn om de boete op deze formele bezwaargrond te betwisten.

Verjaring

De boete kan niet langer geïncasseerd worden na 5 jaren nadat de overtreding is vastgesteld. Als u na 5 jaren geen verder bericht ontvangt van de Italiaanse autoriteiten of het Nederlandse CJIB, dan kan de geldboete niet meer geïncasseerd worden.

Strafpunten

Naast de geldboete zijn strafpunten opgelegd. Als u de strafpunten niet tijdig laat aantekenen kan een forse additionele geldboete worden opgelegd.

Conclusie

Het is aannemelijk dat de boete terecht is opgelegd. Het is aannemelijk dat de boete u tijdig bekend is gemaakt gerekend vanaf de dag dat de Italiaanse autoriteiten bekend zijn geraakt met de identiteit van de overtreder. De boete is (nog) niet verjaard en er zijn geen duidelijke bezwaargronden waarop de boete kan worden betwist. Ik raad u daarom aan om de boete zo spoedig mogelijk te betalen. Hoe later u betaalt, hoe hoger het verschuldigde boete bedrag. Ook raad ik u aan om de gevraagde kopieën en gegevens tijdig aan te leveren bij de Italiaanse autoriteit. Het niet tijdig aanleveren van de gegevens heeft een additionele (forse) boete tot gevolg.

Voor meer informatie over de verkeersboete uit Italië verwijs ik u graag naar onze website.