Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Annulering vakantiehuis in 2021

Vraag gesteld door H. Broersma op 22 november 2020

Mijn familie uit Zuid Afrika en ik hebben voor een periode in juni 2020 een vakantiehuisje in Het Verscholen Dorp gehuurd. Om begrijpelijke redenen hebben we in overleg met de verhuurder de huurperiode gewijzigd van 2020 naar 2021. We hebben de volledige huursom van ruim € 7.000,-- betaald. Voor de wijziging zijn geen kosten betaald, maar de oorspronkelijke huurperiode van 9 weken is gewijzigd in 7 weken bij dezelfde huursom. Nu willen we echter de huur van de vakantiewoning in 2021 annuleren en daarbij overeenkomstig de voorwaarden de annuleringskosten van 15 % betalen. We vinden de situatie in Nederland en in Zuid Afrika nu en ook op termijn onzeker en beangstigend, mede gelet op de leeftijd van mijn familie uit Zuid Afrika. De verhuurder wil echter van geen restitutie weten en wil geen bedrag terugbetalen. Naar mijn mening betekent de wijziging van de huurperiode van 2020 naar 2021 niet dat daarmee de annuleringsvoorwaarden zijn gewijzigd of vervallen. Is deze stelling juist?

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U heeft een vakantiehuisje gehuurd voor een periode in juni 2020. In overleg met de ondernemer is de huurperiode gewijzigd naar 2021. U hebt de volledige huursom betaald. U wilt nu de boeking annuleren tegen betaling van 15% annuleringskosten. De ondernemer wil echter niets terugbetalen.

Ik vind dat uw stelling correct is. U hebt tegen dezelfde voorwaarden uw boeking omgeboekt naar een periode in 2021. Dit zou alleen anders zijn als er met de omboeking andere afspraken zijn gemaakt.

Nu dezelfde algemene voorwaarden van toepassing zijn, moet u 15% van de door u betaalde som betalen, wanneer u meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum van de overeenkomst annuleert. U heeft dus recht op terugbetaling van de resterende som.

Als u er met de ondernemer niet uitkomt, kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie